Gamla murar och nya murar

 

Muren mellan öst och väst revs för 30 år sedan.

Jublet visste då inga gränser.

Efter den händelsen har det byggts eller planeras det många nya gränsmurar av olika slag.

Israel bygger mur mot palestinier, Libanon etc.

USA bygger mur mot Mexico.

Spanien bygger mot Marocko.

Ungern bygger mot Serbien.

Bulgarien bygger mur mot Turkiet.

EU använder Turkiet som ”mur” mot flyktingar.

Rika bygger gated communities för att slippa ha fattigdom som granne.

Exemplen är legio.

Hur kunde det bli så?

Allt skulle ju bli så bra.

 

Uno Kenstam,
SAFE-medlem, Nässjö