Interpellation

Till barn- och utbildningsnämndens ordförande Leif Ternstedt


Avstängning av elever

Det händer att elever blir avstängda från skolan. Jag har under senaste halvåret hört om två avstängningar. En på en dag och en på en vecka – båda i gymnasiet.

Jag förstår att det måste till emellanåt på grund av elevers beteende och omständigheter i övrigt.

Jag är inte ute efter fler riktlinjer och policies – vi har redan många. Det är därför frågorna handlar om samsyn.

Skolorna är inga domstolar som utdelar ”straff”. Däremot kan en elevs beteende få konsekvenser och hänsyn måste tas till skolans och övriga elevers mående och säkerhet. Vill eleven ha åtgärden prövad antar jag att han eller hon kan klaga i rättslig instans på något sätt.

Jag utgår från att det är rektor som bestämmer om avstängning. Jag skulle också anta att detta också diskuteras emellanåt.

Mina frågor blir då:

- Finns det en samsyn i vilken konsekvens en elevs beteende kan får, så det finns en förutsägbarhet?

- Finns skillnader mellan grundskola och gymnasium med tanke på att en skolform är obligatorisk och den andra frivillig?

- Om samsyn inte finns är det önskvärt att uppnå sådan?

 

Nässjö 2020-05-10

 

Uno Kenstam, SAFE