Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

Landsbygd

Troligen har flertalet som har tomma eller obebodda byggnader på sin fastighet på landsbygden tankar om användning. En del är säkert inte intresserade av att göra något med byggnaden.

Gott så.

Några kommuner har gjort inventeringar av sådana byggnader och ställt frågan till fastighetsägaren om eventuell försäljning eller uthyrning till olika ändamål.

Enligt uppgift har det lett till att ett antal byggnader har kommit till användning. Inventeringen har också satt igång en aktivitet både från fastighetsägare och potentiella köpare/nyttjare av byggnaderna.

När jag läser om de kommunen som gjort insatser på området, Falkenberg, Örnsköldsvik och Hylte, så är de mycket eller litet glesare befolkade än Nässjö kommun.

Mina frågor är:

-          Har det gjorts något liknande i vår kommun som jag beskriver ovan?

-          Om inte – tror du det vore görbart i vår kommun?

 

Nässjö november 2020

 

Uno Kenstam, SAFE