Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

Trygghet i Nässjö

Efter ett antal händelser ökar debatten om säkerhet och trygghet. Händelserna är tragiska och onödiga.

Det jag ser är en risk att det blir en debatt utan större konkretion; att vi diskuterar kulissen i stället för det som egentligen sker. Av respekt för drabbade är det viktigt att vi är konkreta.

Är vi inte konkreta, tar fram fakta så långt vi kan och lyssnar till den kunskap som finns, så blir inte åtgärderna pricksäkra och verkningsfulla.

Jag accepterar inte rån och överfall i Nässjö – min kommun.

Jag accepterar heller inte om debatten övergår i allmän alarmism. Är jag rädd för något så är det rädslan själv. Rädslan ger kriminella utrymme.

Idag finns olika grupper inom kommunen som jobbar med fysisk och annan trygghet – relationsskapande exempelvis. Belysning förbättras och ytor görs mer överblickbara. Securitas ronderar, ordningsvakter finns på järnvägsstationen. Jag själv nattvandrar med hyfsad regelbundenhet och för det allra mesta är det mycket lugnt. Det finns olika aktiviteter för ungdomar. Polisen agerar synligt, men också osynligt för att kunna nå resultat.

De som rånar och misshandlar brukar ofta vara kända och under lupp, såvida det inte är inresta förmågor.

Den grupp som kommundirektören kallat samman hoppas jag tänker i banor av konkreta och kunskapsbaserade fakta.

Mina frågor är:

-          Finns någon tänkt tidplan för ”kommundirektörens grupp”?

-          Jag förmodar att det initieras med någon slags inventering?

-          Kommer det att kopplas någon resurs utöver våra egna till arbetet?

 

 

Nässjö 2020-10-26

 

Uno Kenstam, SAFE