Minnesord för Marianne Broman från Fredsföreningen

När kärnvapenhotet hängde över världen under 1980-talet var fredsmarscherna många i Sverige och runt om i världen. Marianne Broman deltog i många av dessa marscher med ibland över tiotusentals deltagare.

Nämnas kan bl.a. ”Bygg en bro för fred” mellan ryska och amerikanska ambassaderna i Stockholm, och mängder av marscher och demonstrationer här på småländska höglandet. I Nässjö var det fredsvecka, fredsläger och flera fredskonserter under 1980- och 90-talen.

Marianne var med i Nässjö Freds- och Skiljedomsförening och satt med i styrelsen i flera decennier. Hon hade ett stort engagemang för fred och rättvisa i världen och det egna huset på Bodavägen var förstås utropat till en ”Kärnvapenfri zon”.

Hon var med på många av Svenska Freds kongresser under dessa år och hjälpte till när fredsföreningen arrangerade rikskongressen vid några tillfällen. Hon var aktiv in i det sista och gjorde japanska papperstranor på stortorget i Nässjö när fredsföreningen uppmärksammade 75-årsdagen av atombomben över Hiroshima.

Marianne kommer att saknas framöver i fredsföreningens arbete. Hon var en värdig representant för alla de många kvinnor som burit fram fredsrörelsens ideal under många årtionden. Nu när militärerna åter rustar och krigshetsarna propagerar och vapenindustrin tjänar grova pengar behövs det många som Marianne för att vända utvecklingen mot en fredligare värld.

Styrelsen och övriga vänner i Nässjö Freds- och Skiljedomsförening