Staten kapitulerar inför byggkapitalets intressen

Enligt mediauppgifter vill statsminister Löfven och bostadsminister Bolund ha samtal med byggbranschen.

I inbjudan till samtal ska stå att ”högt bostadsbyggande är nödvändigt för att möta befolkningstillväxten i Sverige”. Där noteras också att statens roll är begränsad i bostadsbyggandet och att byggföretagen har “en avgörande roll för hur mycket och för vem som det byggs”.

Kan kapitulationen inför kapitalintressen presenteras tydligare. En av nationens viktigaste infrastrukturer är i händerna på oftast stora byggföretag. Så långt har privatiseringarna gått.

Det är en nationell tragedi att staten abdikerat så långt att den får vädja till byggkapitalet och ta emot deras krav. Det är effekten av en obefintlig och kraftlös bostadspolitik sedan 30 år – alltså oavsett regering

Vi har idag kommunal och statlig energiproduktion, råvaruproduktion m.m. Detta kan utvecklas. EU gillar inte sådant. Det är dock värt att ta strid mot EU för att få en bättre ordning.

Starta kommunal/statlig produktion av bl.a. hyresrätter, seniorbostäder, äldreboende, skolor, förskolor som vi har råd med.

Uno Kenstam, medlem i SAFE, Nässjö