Hur ska socialdemokraterna bryta högertrenden?

 

Det är dags att redan nu börja tänka på nästa val – 2022. Hur ska högertrenden brytas?

 

Den förmenta socialdemokratiska modellen attackeras hårt av högern. Den ges skulden för bland annat bristerna gällande bekämpningen av covid.

 

Det blir litet märkligt. Socialdemokratin har minskat i storlek och inflytande under de senaste 15 åren. Stefan Löfven är visserligen statsminister, men han är högerns gisslan och genomför delar av högerpolitiken under förespegling att det är socialdemokratisk politik.

 

Så när högern idag klagar på socialdemokratiska jämlikhetssträvanden och välfärdsambitioner, så klagar de egentligen på sig själva och sin egen politik.

 

Socialdemokratin har under de senaste 20 åren glidit högerut och det har inte genererat röster till socialdemokratin – tvärtom. Dessutom har folk röstat alltmer på rena högerpartier.

 

Socialdemokratin måste tala klarspråk om vad som händer i vårt land och beskriva en bild av verkligheten som stämmer med folkets och kritisera den utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv.

 

Högerns helt galna rockad att kunna kritisera socialdemokratin från vänster - när det gäller vissa satsningar på välfärden – måste slås tillbaka. Det är dags att partiet börjar lyssna till den interna kritiken främst artikulerad av Reformisterna – där finns något att börja med.

 

Vi som är socialister med socialdemokratiska ideal måste inta en ny hållning. Berätta att det är ett högersamhälle vi har och inget annat. Vill vi återskapa en arbetarrörelsepolitik måste åter debatten handla om välfärd och jämlikhet och inte vara retorik. Ska vi få med oss ett folkflertal måste folkets frågor tas upp.

 

Jag har tre grundläggande ståndpunkter som kan vara utgångspunkter för en diskussion:

-          Socialdemokratin har historiskt kunnat balansera en progressiv nationell politik och internationell solidaritet mot en delvis konservativ och nationellt orienterad arbetarrörelse. Socialdemokratin måste återta dessa konservativa och nationella tankar, som bland annat Sverigedemokraterna tagit över. Den devota inställningen till EU-medlemskapet måste omvärderas.

-          Det vi menar med socialdemokratiskt samhälle är svårt skadat. Debatten om välfärds- och jämlikhetsfrågorna måste slå igenom för att en politisk kamp ånyo ska kunna bryta fram, som syftar framåt.

-          Socialdemokratin måste omvärdera sin inställning och självbild i linje med punkterna ovan. Det går inte att säga att högerpolitik är socialdemokratisk.

 

Är det möjligt att skapa en dramaturgi för arbetarrörelsens nystart utifrån dessa tre punkter. Tittar vi bakåt har konstigare saker inträffat.

 

Uno Kenstam, Nässjö