Motion

Till Kommunfullmäktige, Nässjö kommun

 

Mottagning/filial i Anneberg för bl.a. rådgivning, provtagning och behandling som inte kräver sjukhusvård.

 

Primärvården är Region Jönköpings läns ansvarsområde. En nära och tillgänglig primärvård har stor betydelse för personer i alla åldrar med behov av sjukvårdsinsatser som inte kräver sjukhusvård. Det gäller inte minst personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårigheter att förflytta sig. 

 

Inom Nässjö kommun finns tillgång till primärvård i Nässjö genom olika vårdcentraler, i Bodafors genom vårdcentral, i Forserum genom vårdcentral och i Malmbäck genom mottagning/filial till vårdcentral.

 

För invånarna i Anneberg med omnejd däremot saknas en mottagning/filial för bl.a. rådgivning, provtagning och behandling som inte kräver sjukhusvård.

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta:

 

Att Nässjö kommun aktivt verkar för att en mottagning/filial etableras i Anneberg för bl.a. rådgivning, provtagning och behandling som inte kräver sjukhusvård.

 

Nässjö den 17 maj 2021

 

 

Anders Hansen, SAFE