Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

Budgetmedel och arbete med barn och ungdom

Det är ett faktum att större delen av kommunens budget på 2 miljarder kronor läggs på barn och ungdom i någon form.

Alla de stora verksamhetsnämnderna och bolag är inblandade mer eller mindre på olika sätt.

Coronan har innebär att det finns få verksamheter för ungdomar och barn som är öppna. Verksamheter stänger och personal jobbar hemifrån. Särskilt tänker jag då på gruppen som inte är engagerad i föreningsliv.

Det gör att jag ser oroande tendenser i barn och ungdomsgruppen

 

Mina frågor är:

-         Vilka möjligheter ser du att ytterligare förstärka arbetet med barn och ungdom i syfte att skapa mer trygghet och bättre utveckling?

-         Vilka insatser behöver göras för än bättre samsyn och samarbete mellan nämnderna och bolagen i fråga om ungdomars trygghet?

 

Nässjö 2021-03-22

 

Uno Kenstam, SAFE