Interpellation

Till kommunstyrelsens ordförande Anna-Carin Magnusson

 

Bro över järnvägen

 

I centralorten finns två passager över eller under Malmöbanan. En undergång för primärt fotgängare mellan Södra Allén och Adela udde samt Spexhultsbron - i dagsläget för cykel och fotgängare.

Spexhultsbron kommer vad gäller biltrafik att ersättas av bron på Södra vägen vid Kvarntorp.

Spexhultsbron kommer att rivas och en ny bro för gång- och cykeltrafik ska byggas över Malmöbanan som ersättning.

 

Denna bro ligger i investeringsbudget 2025, vilket innebär att den kommer att kunna nyttjas 2026.

Det betyder att det kommer att vara minst 4 år där det inte finns någon passage över Malmöbanan mellan Kvarntorp och Adela udde. Kvarntorp är en fullgod passage emedan tunneln vid Adela udde har trappor och är därmed inte särskilt tillgänglig.

 

Cyklande/gående invånare i södra stadsdelarna som t ex ska till Skogsvallen eller har arbetsplats på Södergårdens industriområde får svårare att ta sig fram.

 

Det är förmodligen svårt att planera, men att inte i högre grad kunna samordna bro via Kvarnarp, gång- och cykelbro vid Spexhultsbron samt tillgänglighet vid Adela udde-tunneln leder till stopp på järnvägen varje gång något ska genomföras i stället för vid ett tillfälle.

 

Ersättningsbro och ny undergång verkar ligga så långt in i framtiden att det är tveksamt om dessa kommer att genomföras som det nu ser ut.

 

Mina frågor är:

 

Nässjö 2021-09-06

 

Uno Kenstam, SAFE