Den nya hyressättningsmodellen har stora brister!

Kommunens särskilda boenden inom äldre- och funktionshinderomsorgen ska i princip behandlas som vanliga hyreslägenheter. Bruksvärdesprincipen ska vara vägledande för hyresnivån enligt gällande hyreslag. En lägenhet inom allmännytta i Nässjö kommun med likvärdig standard som flertalet bostäder inom äldre- och funktionshinderomsorgen har en hyresnivå på 975 – 1050 kronor per kvadratmeter och år. Då ska beaktas att äldreboenden inte har fullvärdiga kök.

Faktum är att tröskeln till att beviljas plats på särskilt boende i Nässjö kommun är idag väldigt hög inom äldreomsorgen. Äldre personer som beviljas plats på t.ex. äldrehem behöver hjälp med det mesta för att vardagen ska fungera, bl.a. förflyttningar, matning, hygien, på- och avklädning, tvätt, städning, hälso- och sjukvård.

En person med så omfattande omvårdnadsbehov kan knappast använda kyl/frys, spis, ugn, hushållsapparater, dammsugare. Därför är det fel att enligt den nya hyresmodellen ta betalt för elförbrukning med 375 kronor per månad, vilket är hämtat från ett hushåll på ett rum och kök med normal elförbrukning. Avgiften för elförbrukning borde objektivt sett halveras.

Behovet av dagliga omvårdnads- och sjukvårdsinsatser tillgodoses dels i den äldres bostad och dels i de gemensamma utrymmena. Eftersom de gemensamma utrymmena används till kommunens omsorgsverksamhet är det fel att den boende för dessa utrymmen ska betala hela 600 kronor extra per månad.

En person som beviljas plats på särskilt boende betalar i Nässjö kommun år 2021 maximal taxa på 2139 kronor per månad för omvårdnad och service. Beloppet är framräknat av Socialstyrelsen och är avgiftstaket för alla kommuner. Att enligt hyresmodellen försöka ta ut ytterligare 700 kronor per månad av personer med boendebeslut enligt Socialtjänstlagen för ”övriga kvalitetsfaktorer” är helt orimligt. Tillägget på 700 kronor motiveras med tillgång till personal dygnet runt, tillgång till aktiviteter, hårvård och fotvård. I sak ingår ju omvårdnad dygnet runt och aktiviteter i maxtaxan. Hårvård och fotvård betalar den boende särskilda avgifter för och det är ingen kommunal verksamhet. Att kommunen väljer att knyta aktiviteter, fotvård och hårvård till boendeenheten är istället rationellt och tidsbesparande för kommunen, som slipper kostnader för längre förflyttningar av den boende.

I stället för att överklaga hyresnämndens beslut borde socialnämnden göra en översyn av hyresnivåerna inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans enligt bruksvärdesprincipen.

Anders Hansen, SAFE