Elbilar och miljön


Elbilar har inget med bättre klimat att göra. Det är bara bilindustrins sätt att fortsätta producera samma sak.

 

Elektroniken i elbilar är lika farlig som i andra bilar. Batterierna adderar till miljöproblemen. Litium i batterierna förknippas med miljöförstöring, dåliga arbetsförhållanden, barnarbete och slavhandel. Brytningen förbrukar stora mängder vatten.

 

Sedan är det ett bekymmer om elen bilen laddas med kommer från den farliga kärnkraften; uran är en stor koldioxidbov och skapar stora miljöproblem från brytning till slutförvaring.

 

Miljöinstitutet IVL (Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning) anger utsläpp på 150-200 kg koldioxid för varje kilowattimme batteri som tillverkas. Dagens elbilars batterier ligger upp mot 100 kilowattimmar för 50 mils körning. Det vill säga upp till 20.000 kg koldioxid vid tillverkning.

 

20.000 kg koldioxid motsvarar 20.000 mil med en bränslesnål dieselbil.

Att förespråka elbilar är ett sätt att slippa ansvar. Att påstå att elbilar är miljövänliga är en bluff.

 

För att dra ner miljöpåverkan så mycket som möjligt finns bara alternativet att ersätta bilen med kollektivt resande, så mycket det bara går.

 

På kort sikt måste mycket resurser satsas på kollektivtrafik; så mycket att bilen blir mindre intressant för många. På sikt måste bilen betala sina kostnader i större utsträckning.

 

Uno Kenstam,

SAFE-medlem, Nässjö