Liberalerna och drogpolitiken


Liberalernas Nyamko Sabuni vill ge fastighetsvärdar möjlighet att vräka föräldrar - och deras barn - som tillåter att det pågår kriminell verksamhet i deras bostäder.

 

Om det pågår narkotikaverksamhet i bostaden är det föräldern/den vuxne som är ansvarig för det, oavsett om det handlar om ens barn, make/maka, sambo e dyl.

 

Gott så, men hur gör vi med dem som bor i eget hus?

 

T ex en villa i Täby eller Danderyd där någon förälder begår ekonomiska brott eller partyknarkar. Ett barn i familjen kan också förvara droger eller vapen hemma.


Där är det väl lämpligt att staten exproprierar villan och vräker familjen, så att den kriminella verksamheten upphör i huset.

 

Liberalerna måste väl ställa sig bakom en viss likhet inför lagen. Eller är klasshatet så starkt hos Sabuni att hon medvetet blundar för överklassens brottslighet, som många gånger driver brottsligheten i lägre samhällsklasser. Som med droger.

 

Uno Kenstam,

SAFE-medlem, Nässjö