Statliga myndigheter har drastiskt minskat sin service

 

Fackförbundet ST har räknat ut att de statliga myndigheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Kronofogden, Migrationsverket, Skatteverket, Pensionsmyndigheten, Lantmäteriet och Centrala studiestödsnämnden tillsammans hade totalt 1 559 serviceställen runt om i landet år 1997.

 

Två decennier senare, 2017, hade antalet minskat med 37 procent till 982. Minskningen har fortsatt sedan dess. Och det är ett tillbakadragande som märks på många orter, där myndigheten ersatts av en dator ”för självservice” i en foajé.

 

Om de inte tagit ner skylten helt och hållet.

 

De borgerliga partierna bär ett stort ansvar för detta, då de drivit igenom det. Och socialdemokraterna i regeringsställning har lydigt administrerat hela nederlaget.

 

Oavsett politisk majoritet måste staten ta tillbaka taktpinnen och inte låta borgare, marknadsnissar och privatiseringsivrare driva fram än mer missnöje i det Sverige som ligger utanför storstadsregionerna, men även utsatta stadsdelar i stora städer.

 

Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö