Det nya högerblocket

 

Den nya högerkvartetten börjar formera sig på riksplanet, Det märktes genom utspelet i migrationspolitiken och i SVT:s partiledardebatt.  M, KD, SD och L har idag ingen majoritet i Sveriges riksdag, det fattas ett mandat. Men det politiska landskapet är ändrat.

 

Hur kommer detta att påverka styren i kommuner och regioner? Än är det få kommunala styren där SD är med men de kommer nog att bli betydligt fler efter nästa val - hur det än går i riksdagsvalet.

 

I Nässjös kommunfullmäktige har faktiskt de ovan nämnda fyra partierna redan idag en rätt komfortabel majoritet med 31 mandat mot 26. Därför kan det ju vara av intresse att veta hur dessa partiers olika lokala företrädare ställer sig till den nya politiska situationen på riksplanet. Men det har varit påfallande tyst i lokala media om detta.

 

Så vad tycker olika lokala företrädare för KD, M och L om sina partiers förändrade inställning till SD sen förra valet. Kommer det att påverka även kommunalpolitiken? SD har ju bl.a. drastiskt ingripit i biblioteksverksamheten och kulturpolitiken i en del kommuner som de är med och styr.

 

Även om inget händer inom nuvarande mandatperiod så lär frågan bli i högsta grad aktuell inför nästa val.

 

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö