1:a-Majparoller 2022 för

SAFE – det lokala välfärdspartiet.

Till årets 1:a-Majfirande har SAFE valt följande politiska paroller som representerar aktuella och viktiga områden för välfärden i Nässjö kommun. Här följer en beskrivning för de olika parollerna.

Utökad semester till en vecka för personer med insatser enligt LSS.

De som beviljas LSS-insatsen har ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. Därför är det särskilt viktigt att insatsen kompenserar för funktionsnedsättningen så att personer med dessa behov ges förutsättningar att leva på ett likvärdigt sätt som andra. SAFE vill därför utöka rätten till semester från två dagar till en vecka per år för personer med insatser enligt LSS.

Låt Linden behålla sitt kapital för hyresgästernas behov

SAFE välkomnar satsningen på en ny simhall, men det är principiellt fel att Lindens hyresgäster får betala totalt 15 miljoner mer till simhallen än andra invånare. Lindens kapital har tillkommit genom hyresgästernas inbetalda hyror. Detta kapital ska användas till underhåll av befintligt fastighetsbestånd samt till nybyggnation av hyresrätter.

Bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp

Grimstorp är kommunens enda kransort som inte har en förskola. Det pågår ett generationsskifte i Grimstorps fastigheter där äldre invånare av naturliga skäl lämnar sin bostad och unga barnfamiljer gärna flyttar in. För att underlätta det pågående generationsskiftet och göra familjepusslet lättare vill SAFE snarast bygga en förskola/fritids i Grimstorp.

Skrota den nya dyra hyresmodellen i särskilt boende.

Den nya hyresmodellen drabbar äldre och funktionshindrade personer djupt orättvist genom orimliga höjningar och tillägg på hyran. I stället för att överklaga hyresnämndens underkännande av hyreshöjningarna vill SAFE att Nässjö kommun sänker hyresnivåerna i särskilt boende inom äldre- och funktionshinderomsorgen så att de stämmer överens med allmännyttans nivåer för jämförbar standard.

Avveckla delade turer för omsorgspersonal, inför sammanhållen arbetstid.

Att avveckla delade turer och införa sammanhållen arbetstid för omsorgspersonal har flera fördelar. Det förbättrar arbetsmiljön för många kvinnor, omsorgsyrkena blir mera attraktiva och det bidrar till ett friskare arbetsliv För bl.a. familjelivet är det viktigt att slippa arbetsdagar där du arbeta några timmar, tvingas göra obetalt uppehåll några timmar och därefter arbeta ytterligare några timmar.

Mera resurser till undervisningen i skolan

Det är idag alltför stora skillnader i hur elever klarar målen i skolan – mellan klasser och mellan skolor i vår kommun. Trots att pedagogerna gör sitt yttersta är det en del elever som inte får tillräckligt stöd. Hos en del av dessa elever kan det lätt smyga sig in en känsla av uppgivenhet – att aldrig komma ikapp. Då kan det kännas tungt och olustigt att gå till skolan. Skollagen ger alla elever rätt att få tillräckligt undervisningsstöd – därför vill SAFE öka resurserna till undervisningen.

Bygg en ny simhall – ägd och förvaltad av kommunen

SAFE anser att Nässjö kommun ska bygga en ny simhall på samma plats som nuvarande simhall. Kommunen ska äga och förvalta simhallen, det ger störst påverkan på driftkostnaderna samt bäst möjlighet till löpande dialog med allmänheten och föreningar som använder simhallen. Simhallen ska vara fullt tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.