Interpellation

Kommunstyrelsens ordförande Anci Magnusson

 

Årsredovisningar på nätet

 

Jag är inne på kommunens hemsida för att läsa kommunens årsredovisningar ett par år bakåt.

Väl inne på hemsidan finns en direkt länk till årsredovisningen för 2020, alltså den slutliga lättlästa färgglada versionen.

 

Till årsredovisningen för 2019 och 2018 hänvisar länkar till diariet. För 2019 finns då 4 sidor med sammantaget 19 dokument när jag söker på årsredovisning och jag hittar inte någon. För 2018 finns inalles 4 dokument och inget är årsredovisning.

 

Att det ser ut så vidimeras av ekonomiavdelningen, och det är kommunikationsenheten som bestämt detta. Kommunikationsenheten säger att orsaken till att årsredovisningarna inte publicerats är att de inte är tillgänglighetsanpassade enligt tillgänglighetsdirektivet. Tillgänglighetsdirektivet säger att all vår digitala kommunikation enligt lag måste vara anpassad för personer med funktionsnedsättningar.

Årsredovisningarna är inte tillgänglighetsanpassade och kan således inte läsas av vissa funktionshindrade – vad jag förstår – med synproblematik och som använder läsverktyg.

Att det trots det ligger en icke tillgänglighetsanpassad årsredovisning är förvisso ett lagbrott, men är en ”kompromiss”.

 

Kommunikationsenheten har inte verktygen för att omvandla årsredovisningarna till en tillgänglighetsanpassad version av dem. Den tjänsten ska i så fall köpas av ekonomiavdelningen.

 

Min fråga är:

-         Ska kommunmedlemmar som vill få tag i årsredovisningarna kontakta ekonomikontoret för att få dem tillskickade via vanlig post?

-         Har kommunstyrelsens ordförande någon idé om hur kommunikationen med kommunmedlemmar ska ske då den digitala ordningen begränsar informationen?

 

Nässjö 2022-02-07

 

 

Uno Kenstam, SAFE