Interpellation

Kultur och fritidsnämndens ordförande Sylve Jergefelt

 

Tre Mariors Klocka och Maria Petersons grav

 

Carl Petersons mor ligger begravd på kyrkogården vid Nässjö gamla kyrka. Carl Peterson donerade 1908 Tre Mariors Klocka till Nässjö, där hans mor troligen är en av mariorna. I det gåvobrev som Carl Peterson skrev står det: Kommunen förbinder sig att för all framtid i prydligt skick vårda och underhålla min moders å östra delen af Nässjö gamla kyrkogård varande graf, i svart granit bärande inskripten: Maria Eliason.
(källa: Järnvägar DÅ och NU I NÄSSJÖBYGDEN, red Josef Rydén, 1994)

 

114 år är historiskt ingen lång tid, men mycket hinner dock ändras vad gäller samhällets organisering. Jag noterar att gravstenen idag är fullständigt oläslig, så ”all framtid” är uppenbarligen kortare än 114 år.

 

Nässjö pastorat sköter kyrkogårdar och gravar som inte längre har gravrättsinnehavare utifrån de lagar och krav som ställs från främst länsstyrelsen.

 

Oaktat förändring av huvudman vore det intressant att veta om det krav som Carl Peterson ställde i sitt gåvobrev fortfarande gäller, enär Tre Mariors Klocka används idag. Klockan finns även omnämnd i Nässjö kommuns kulturmiljöprogram 2020.

 

 

Min fråga är:

-         Vilket ansvar tar Nässjö kommun för Maria Petersons grav givet mottagandet av gåvan och motkravet?

 

 

Nässjö 2022

 

 

Uno Kenstam, SAFE