Ökad jämlikhet

 

Under flera decennier har klyftorna i Sverige ökat alltmer. Både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har varit ansvariga. Arvskatten har tagits bort och likaså förmögenhetsskatten. Fastighetsskatten har sänkts drastiskt för rikt folk medan den förblivit oförändrad för vanliga villaägare i städer som Nässjö. Jobbskatteavdragen har mest gynnat de rika och välbeställda. Genom det januariavtalet kunde Liberalerna få bort värnskatten som innebar en stor skattesänkning för rikt folk i landet.

 

Är det något som behövs här i landet är det en rejäl satsning på ökad jämlikhet. Det är dags att betala skatt efter bärkraft igen och att minska löne- och inkomstskillnader. Ojämlikhet är i längden förödande för ett samhälle. Det skapar stora klyftor i samhället och är en grogrund för kriminalitet. De fattiga tvingas bo i trångbodda getton medan de rika bygger lyxiga muromgärdade bostadsområden.

 

Andra grupper som har behov av ökad jämlikhet i samhället är äldre, sjuka och arbetslösa som drabbats hårt av regeringarnas skattepolitik. Kommunal och regional nedskärningspolitik har slagit hårt mot många äldre och funktionshindrade inom omsorgen och mot barn och unga i skolan och förskolan.

 

Ökad jämlikhet var en gång i tiden ett centralt vallöfte för socialdemokratin. Det borde komma till heders igen! Även en del socialliberala väljare borde kunna ställa upp på detta. "Westerbergeffekten" lyfte en gång det gamla Folkpartiet till höga höjder.

 

Inför valet 2022 är det viktigt att tänka på att inte rösta fram en regering som ökar klyftorna i samhället - utan istället en regering som ökar jämlikheten, minskar inkomst- och förmögenhetsklyftorna och därmed skapar ett rättvisare och tryggare samhälle.

 

Thomas Erixzon

SAFE-medlem, Nässjö