Kultur och fritid för framtiden


Ett bra kultur- och fritidsliv är en avgörande faktor för vår kommuns utveckling. Det lockar folk att bosätta sig här och ungdomar att stanna eller återvända till sin hemort.
 

 

SAFE vill därför att Nässjö kommun satsar på flera åtgärder inom Nässjös kultur- och fritidsverksamhet. Vi tycker det är att kommunen äntligen bygger en ny simhall. SAFE vill att den ska vara kommunalt ägd och förvaltad. SAFE menar också att sporthallen behöver renoveras snarast möjligt.

 

Föreningslivet är en hörnpelare för kultur och fritid i kommunen. Föreningsbidragen behöver höjas framöver - SAFE har lagt ett budgetförslag att det höjs med 400 tkr/år. SAFE har också i många år lagt förslag om att öka det kommunala stödet till Pilaboparken i Anneberg. Det är numera kommunens enda bevarade folkpark och väl värd att slå vakt om!

 

Kulturskolan är en annan viktig kommunal verksamhet. SAFE vill sänka avgiften för flerbarnsfamiljer. 

 

Så här i sommartider är det tyvärr bara att konstatera att kommunens badplatser är dåligt anpassade för funktionshindrade. Av de 17 badplatser som får kommunalt stöd är det bara två stycken (Stensjöns badplats och Vareviksbadet i Bodafors) där det är möjligt att gå ner med en rollator eller rullstol i vattnet. Här måste det bli en skärpning!

 

Thomas Erixzon

Eva-Lill Brännström

Maj Widäng

SAFE-medlemmar, Nässjö och Anneberg