SAFE värnar om miljön!


SAFE har i alla år varit drivande i miljöfrågorna, bl.a. kring källsortering, grön el, minskning av skadliga luftföroreningar.

SAFE vill ge mer resurser till ökad miljösanering. Då får man möjlighet att påskynda utredningar och åtgärdandet av gamla soptippar och andra miljöförorenade platser; det finns en hel del sådana inom kommunen.

SAFE vill också att kommunen köper in mer närproducerat, mer ekologiskt odlade livsmedel och ställer höga krav på god djurhållning. Mjölk och smör som serveras i skolor och förskolor ska vara i så naturlig form som möjligt. Barns miljö i skolor och förskolor ska göras giftfri så långt som möjligt.

Strandskyddet är nu hotat på många håll, SAFE anser det ska finnas kvar – det är en av de viktigaste miljölagarna här i landet.

Kommunen behöver satsa på utbyggnad av solceller samt effektivisera kommunens energianvändning och minska utsläpp från transporter. Det behövs också en klimatanpassad kommunal upphandling.

Det bästa energislaget är den energi som sparas. Det går inte att förbruka mer av naturens resurser än vad miljö och klimat klarar av. Vi har bara ett jordklot! 

Thomas Erixzon
SAFE-medlem, Nässjö