I klorna på Turkiet


Sverige har ansökt om medlemskap i Nato - mindre än tre månader efter den ryska invasionen av Ukraina. Med Sverige och Finland som medlemmar stärks Nato kraftigt i norra Europa. Det är en inte oväntad sidoeffekt av Rysslands vettlösa krig i Ukraina.

 

Men den svenska Natoanpassningen har pågått länge. Svenska trupper krigade under Natobefäl i Afghanistan i nästan i 20 år. Svenska flygplan var med i Natos flygangrepp mot Libyen 2011. Värdlandsavtalet med Nato godkändes i riksdagen 2016. Svensk militär har deltagit i krigsövningar med Natotrupper. Artic Challenge Excercise, Northern Coast och Baltops är namnen bara på några.

 

Marken är krattad för ett snabbt medlemskap i Nato när tiden anses mogen. Denna tid har kommit nu. Detta trots försvarsminister Hultqvists försäkringar om att han inte skulle stödja en Natoansökan så länge han var försvarsminister.

Det är en genomgripande förändring av svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Mer än 200 år av alliansfrihet slängs nu överbord. En alliansfrihet som medfört fred i vårt land och som hållt Sverige utanför både första och andra världskriget.

 

Beslutet har fattats utan att folket sagt sitt riksdagsval eller i folkomröstning. Både socialdemokrater och sverigedemokrater har gjort en helomvändning utan någon extra partikongress. Socialdemokraterna har haft några zoom-möten – ett tecken på hur den interna demokratin nu fungerar i detta toppstyrda parti.

 

Natopropagandan har varit närmast hejdlös i massmedia. De flesta av dagstidningarna har varit Natovänliga i åratal. Statskontrollerad radio och TV har också vurmat för en snabb svensk Nato-anslutning. Ett typexempel är ett program om Nato där var 6 av 7 deltagande sakkunniga mer eller mindre positiva till Natoanslutning. Enda undantaget var Agnes Hellström, Svenska Freds ordförande.

 

Det har pratats vitt och brett om hur välkommet Sverige. Men Turkiets inställning har inte diskuterats i förväg. Alla verkar ha tagits på sängen av Erdogans agerande. Turkiets president är av samma skrot och korn som Vladimir Putin. Turkiet ockuperar områden i norra Syrien. Sedan 1974 ockuperar turkiska trupper norra Cypern som har utropat sig som en självständig stat. Det är jämförbart med Putins stöd till självutropade länder inom det gamla Sovjets område.

 

Turkiet har i årtionden förtryckt den kurdiska minoriteten i landet. Samtidigt är denna halvdiktatur en av Natos starkaste militärmakter och har Natos näst största armé. Nu ska tydligen Sverige tvingas krypa och fjäska för Erdogan för att få insläppt i det hägrande Nato. Det hade varit bättre att tänka efter före.

 

Thomas Erixzon

Nässjö Freds- och Skiljedomsförening

 

Insändaren är skriven i mitten av maj 2022