Nässjö behöver få tillbaka ett bra medborgarkontor och en ordentlig turistbyrå 

För något år sen flyttades medborgarkontor och turistbyrå från lokaler i gamla telehuset till stadshuset. I samband med detta drogs en stor del av verksamheten ner och digitaliserades. Personalen minskades och lokalen blev mindre tillgänglig för allmänheten. Skyltfönster med utåtriktad information försvann. Nässjö kommun ska ha ett medborgarkontor och en turistbyrå i centralorten.

Personlig service och personligt bemötande är viktiga för kommunens egna invånare och gästande turister. Alla är inte bekväma med att hänvisas till appar och digital information för att kunna få kommunal service och turistinformation. Det personliga mötet betyder mycket för kommunmedlemmars och besökares intryck av kommunen.

Därför vill SAFE att kommunen bygger medborgarkontor och turistbyrå i Nässjö centralort med bättre lokaler och tillräckligt antal personal. Lämpliga lokaler skulle kunna vara i cityhuset där det kommunägda bostadsbolaget Linden nyligen har lämnat sin bobutik i gatuplanet. En annan möjlighet skulle kunna vara i kommunens kulturhus Pigalle på Mariagatan.

Nässjö kommun bör snarast skaffa ändamålsenliga och mer tillgängliga lokaler för medborgarkontor och turistbyrå. Bemanningen behöver förstärkas för att kunna möta behovet av aktuell information och personlig service.

Thomas Erixzon
SAFE, Nässjö