Interpellation

 

Till:

Tekniska servicenämndens

ordförande Erik Wågman

 

Lunchpriser för pensionärer i kommunens restauranger.

 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 24/11 2022 beslutades under § 211 ”att lunchpriser för pensionärer fastställs till 85 % av allmänhetens pris från den 1/1 2023 i kommunens restauranger”.

 

På kommunens hemsida finns bl.a. följande information gällande lunchpriser i kommunens restauranger:

Måltispriser 2023.

Lunch 85 kr, pensionär 72 kr.

Dessert i samband med lunch 8 kr.

Lunchkuponger 10 st 770 kr, pensionär 720 kr.

Måltidskort 30 måltider 2 310 kr, pensionär 2 160 kr.

 

Enligt prisuppgifterna på kommunens hemsida tillämpas inte ovan citerade beslut av kommunfullmäktige på allmänhetens pris för ”Lunchkuponger 10 st” och inte heller på allmänhetens pris för ”Måltidskort 30 måltider”.

 

Min fråga är:

 

Av vilken anledning tillämpas inte kommunfullmäktiges beslut ”att lunchpriser för pensionärer fastställs till 85 % av allmänhetens pris från den 1/1 2023 i kommunens restauranger” på allmänhetens pris för ”Lunchkuponger 10 st” och inte heller på allmänhetens pris för ”Måltidskort 30 måltider”?

 

Nässjö den 9 januari 2023

 

Anders Hansen, SAFE