Kommunfullmäktige 9/6 2022

 

Detta var ett helt vanligt fullmäktigemöte med 57 ledamöter och ett antal ersättare.  Uno Kenstam och Anders Hansen var på plats som ledamöter. Thomas Erixzon var med som ersättare. Rapporten nedan handlar fr.a. om SAFEs agerande.

 

Fullmäktige inleddes med prisutdelning till företagare i kommunen. Efter det blev det kaffe med smörgåstårta. Själva sammanträdet kom igång först vid 7-tiden på kvällen.

 

Avstämningsrapport för Nässjö kommun

 

Detta blev i praktiken ett beslut om tilläggsbudget. Anders Hansen sa att det var glädjande att kommunen hade en bra ekonomi. Skatteutfallet var bra. Man tar nya grepp i verksamheten, bl.a. inom Socialnämnden och BUN.

 

SAFE hade ett tilläggsförslag om att undandra lagstyrd verksamhet från åtgärder med anledning av ekonomin. Mp stödde detta förslag.

 

Anders Hansen tog också upp att lokalerna för Kullen, fritidsgården i Forserum, har sagt upp av Kultur- och Fritid. Anders hade av en slump fått höra det i Forserum och inte hittat något protokoll om detta. Hur är det med insyn och medborgarinflytande i Nässjö kommun?

 

SAFE vill värna om fritidsverksamhet för ungdomen i kommunens kransorter. Finns annan lokal i Forserum? Men kf-ordföranden Kurt Johansson (S) tyckte att Hansen gick för långt från ämnet (avstämning) och avbröt denna debatt.

 

SAFE fick sitt tilläggsförslag nedröstat och reserverade sig.

 

Parkeringsstrategi i Nässjö kommun

 

Denna fråga orsakade en lång debatt. Uno Kenstam har lämnat synpunkter från SAFE i ett tidigare skede vid kommunens remiss. I fullmäktige stödde han det förslag som Samhällplaneringsnämnden hade lagt. Där skulle stadshusets parkering öppnas mer för allmänheten. Han jämförde med Parkgårdens kommunanställda; där finns ingen stor kommunal parkeringsplats.

 

Det blev omröstning och kommunstyrelsens förslag antogs. Mp hade ett ändringsförslag, men det blev nedröstat.

 

Motion om att bygga ny modern skola i Handskeryd

 

Mp hade lagt denna motion. Anders Hansen stödde motionens tredje att-sats om att utreda elevupptagningsområdena på nytt. Mp:s båda andra förslag är redan överspelade då Nyhemsskolan redan byggs till och Handskeryds skola ska byggas om rätt snart.

 

Anders Hansen hoppades att eleverna skulle bli mer delaktiga vid om- och tillbygget i Handskeryd och att man tar in elevernas synpunkter; det hade inte varit så i Nyhemsskolan. Däremot hade tillbyggnaden av Åkersskolan fungerat bättre.

 

Ks förslag om att motionen skulle anses ”besvarad” antogs av fullmäktige.

 

Stöd, omsorg och vård i regionen

 

Detta var ett omfattande program om hur regionen och dess kommuner skulle samarbeta med omsorgsfrågorna. Frågan hade varit uppe i kf redan i maj men då återremitterats av S, Ked och C. Moderaterna hade lagt ett tilläggsförslag om att man skulle bevaka de ekonomiska konsekvenserna av förslagen i programmet. Detta förslag fick stöd av bl.a. SAFE, L, Mp. Kim Strand (V) stödde dock kommunstyrelsens förslag om att tillstyrka programmet.

 

Det slutade med en omröstning där 31 röstade för kommunledningens förslag, medan 22 röstade för moderaternas förslag. En del ledamöter avstod och några var frånvarande.

 

SAFE hade även ett tilläggsförslag om att förstärka och utveckla den geriatriska vården i regionen. Detta blev dock nedröstat.

 

Interpellation om Höglandets ekonomisamverkan

 

Uno Kenstam hade lagt en interpellation om hur samverkan mellan Höglandets ekonomikontor fungerar efter ett beslut förra året. Det är en del av ekonomiverksamheten som sköts geemensamt. Sara Lindberg (S) svarade att det fungerande bra men det var lite tidigt att utvärdera än.

 

*

 

Notabelt är att SAFEs motion ang. turistbyrå och medborgarkontor inte kom med. Den hade blivit utlyft från kf:s majmöte.

 

Fullmäktige var slut strax efter kl. 22 och nu blir det sommarlov och sedan val den 11 september. Det gamla fullmäktige sammanträder en sista gång i september efter valet.

 

Thomas Erixzon