RÖSTA PÅ SAFE I VALET 2022

 

Här är några av SAFEs viktigaste valfrågor:

 

- rejält sänkta avgifter för mat och hemhandling för de äldre

- avveckla delade turer för omsorgspersonal – inför sammanhållen arbetstid

- förbättra kollektivtrafiken mellan Nässjö och kommunens kransorter

 

- ha ett mer tillgängligt medborgarkontor och en bemannad turistbyrå i Nässjö

 

- riv inte Lindens hus i Bodafors

 

- fler seniorlägenheter i kommunens olika delar

 

- minska storleken på barngrupperna i förskolan

 

- fria pedagogiska måltider i förskolan

 

- bygg en ny simhall ägd och förvaltad av kommunen


- bygg en ny förskola/fritids i Grimstorp

- mer tillgängligt medborgarkontor och turistbyrå i Nässjö

 

- skrota den dyra och orättvisa hyresmodellen i särskilt boende

- mera resurser till undervisningen i skolan

 

- utökad semester till en vecka per år för personer med insatser enligt LSS

 

STÖD SAFE I VALET!

VARJE RÖST ÄR VIKTIG!