SVERIGE UT UR EU!


Efter snart tolv år i EU vet vi att försämringar av välfärden har drabbat de flesta. Bortåt en halv miljon är arbetslösa!

 

De rika har blivit rikare och direktörernas fallskärmar och förmåner är större än någonsin. Detta medan de flesta har fått låga lönelyft, försämrade pensioner och drabbats av nedskärningar i välfärden.

 

Den svenska neutraliteten och alliansfriheten är i praktiken borta, svensk militär samarbetar med EU och NATO.

 

Gränskontrollerna har i stort sett upphört och alkoholen strömmar in från övriga EU. Alkohol- och drogmissbruket ökar i landet.

 

EU-medlemsskapet är grundorsaken till att stora delar av det svenska välfärdssamhället avvecklas och säljs ut.

 

Sverige betalar idag nästan 30 miljarder/år till EU. Det gör ca 3 300:-/invånare och år. Skulle Nässjö kommun fått motsvarande statsbidrag per invånare hade det gett ca 100 miljoner mer till den kommunala kassan.

 

Nästan 300 personer hade kunnat anställas i Nässjö kommun för denna summa. Vi hade fått en bättre förskola, skola och omsorg! Färre hade gått arbetslösa.

 

EU-motståndet är mycket starkt i Sverige. Det visade sig i folkomröstningen om EMU 2003. Hade inte svenska folket röstat nej då, hade vi nu haft euron som valuta här i landet.

 

Motståndet mot höjdarna i Bryssel är starkt även på andra håll i EU. Folken i Frankrike och Nederländerna röstade förra året nej till EU:s nya grundlag!

 

SAFE menar att ett utträde ur EU är nödvändigt för att återupprätta det svenska välfärdssamhället.

 

 

Du som är EU-motståndare – rösta aldrig på en politiker eller på ett parti som är för EU. Du som i kommunalvalet vill markera ditt EU-motstånd – rösta på SAFE!