Jenny Broman -
Fredslucia 1986

Fredslucia 1986

En större luciabild på
Jenny finns här


Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra bloggar
Birger Schlaug
Jens Holm
Bengt Silfverstrand
VALSIDA 2014
VALLISTA 2014

Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks

Anita Adams hemsida!
SAFE-medlemmen Anita Adam har en egen hemsida
med bilder och dikter.

Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 4 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat de flesta nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 199 röster i valet 2014 (6,23 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SAFE!

julskyltning

Årets julskyltning i SAFEs fönster på Rådhusgatan har kvarteret Pan strax norr om Nässjös centrum som tema. Kvarteret byggdes för ca 100 ssedan och var det första större hyreshuskomplexet. Målningarna av husen är gjorda 1997-98 av Thomas Erixzon. Julkatten nere till vänster är gjord av Anita Adam

julskyltning

SAFE vill behålla förskolornas
gamla namn!

Anders Hansen

På BUN:s sammanträde i december fanns ett förslag från två chefstjänstemän på nya namn på alla kommunens förskolor. De gamla namnen skulle försvinna och ersättas med rent geografiska namn.

Anders Hansen lade fram ett alternativt - och mycket bättre - förslag till namn på förskolorna i Nässjö. Han ville behålla de gamla namnen som Bullerbyn, Hattstugan m.m. och lägga till en goegrafisk beskrivng som Annefors, Grimstorp etc. efter det nuvarande namnet.

Hela oppositionen stödde detta förslag; men vad gjorde majoritsparternas ledamöter? Jo, som en samling nickedockor röstade de ja chefstjänstemännens namnförslag. Det vann med en enda rösts övervikt.

Så nu kommer t.ex. Bullerbyn (kommunens äldsta förskola) att heta Annefors förskola. Ekorren kommer att heta Malmbäcks Södra Förskola. Duvan blir Handskeryds Norra Förskola. Etc...

Tyckte då de två chefstjänstemännen eller majoritetspartierna att det fanns något barnperspektiv på denna fråga? Nej, det gjorde man inte...

Läs hela SAFEs namnförslag.


SAFE vill höja HAB-ersättningen!

Anders Hansen

Anders Hansen har lagt en motion till kommunfullmäktige om att höja habiliteringsersättningen i Nässjö kommun till 46 kronor per hel dag och 23 kronor per halv dag . Habiliteringsersättning (HAB-ersättning) är en skattefri ersättning till personer med olika funktionshinder för utförd dagverksamhet/daglig verksamhet.

I Nässjö kommun är idag HAB-ersättningen 23 kr per hel dag och 11,50 kr per halv dag, vilket är en av de lägsta nivåerna i landet, och så har det varit i flera år.

Läs motionen om höjd HAB-ersättning.


SAFE frågar om hemsjukvåreden

Anders Hansen

Anders Hansen lade i november en interpellation om hur det går med hemsjukvården i Nässjö sedan man tog överdenna från regionen. Sedan KomHem-reformen har en märkbar förskjutning skett i den totala vårdkedjan som innebär att den kommunala hemsjukvården får bära en större andel än vad skatteväxlingen på 34 öre utgick ifrån.

Anders frågade bl.a. om Nässjö kommun har anledning att av Region Jönköpings län begära kompensation utöver skatteväxlingen i anslutning till KomHem? Anci Magnusson svarade på fullmäktigemötet i december.

Läs interpellationen om hemsjukvård.


SAFE frågar centern om hur det går med landsbygdssäkringen

Anders Hansen

Anders Hansen lämnade i november in en interpellation till det centerpartiska kommunelrådet Anders Karlsson. Han undrade hur det går med att "landsbygdssäkra" de kommunala besluten i kommunen.

Anders ställde samma fråga för några år sen och undrade om det hade hänt något sen dess. Anders svarade på fullmäktiges decembermöte och hänvisade då bl.a. till kommunens pågående arbete med "en halv miljon idéer".

Läs interpellationen om landsbygdssäkring.


Pelle Månsson 80 år!

Pelle 80 år

Pelle Månsson har fyllt 80 år den 25 november. En del av SAFE-gänget var och hälsade på några dagar därefter. Det bjöds på tårtor av olika slag. Pelle fick Hembygdsföreningens årsbok och almanacka, samt en chokladkartong av SAFE.

Se några fler bilder från 80-årsfirandet.


Rapport från budgetmötet
den 24 november.

SAFE i fullmäktige

SAFE:s Maj Widäng, Anita Adam och Anders Hansen.

Budgetmötet startade kl. 8:30 och varade ca 21:30 på kvällen, med avbrott bl.a. för kaffe och lunch. Uno Kenstam presenterade SAFEs budget i sitt inledningsanförande.

Anders Hansen gick igenom SAFEs budgetförslag i barn- och utbildningsnämnden och i Socialnämnden. Han poängterade bl.a. vikten av vikten av fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen. Han tog även upp det stora behovet av personalförstärkningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen och att avgifterna inom äldreomsorgen borde sänkas rejält.

Thomas Erixzon tog bl.a. upp att det behövdesx mer pengar till en ny kulturminnesutredning och till en tillgänglighetssamordnare, att utreda en återstartad bokbussverksamhet och sätta igång med om/nybyggand av simhallen 2018.

SAFE hade alla fyra ledamöter på plats - men desto glesare var det bland SD:s bänkrader - där stod inte mindre än fyra SD-stolar tomma större delen av dagen och även under omröstningarna.

Tomma SD-stolar

Flera stolar stod tomma bland SD:s bänkrader...

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige.


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2017.

SAFEmärke

SAFE vill bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lägger även mer resurser på skolor och förskolor.

I år har kommunen fått ökade statsbidrag, vilket gör att vi kan finansiera detta utan skattehöjning. Det blir ändå ett rejält överskott på 35,3 mkr i SAFES budget.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. avsätta pengar de närmaste åren för renovering/nybyggnation av Nässjö simhall och en utbyggnad av Nyhemsskolan till en 2-parallellig F-6-skola.

Läs "SAFE:s budgetförslag". OBS - uppdaterad version.

Se budgetmötet tors. den 24 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Fullmäktige 27 oktober -
lärarlönelyft och SAFEs motion om historiska byggnader

Thomas Erixzon Anders Hansen

Lärlönelyft och konstgräs var bland de frågor som behandlades SAFEs motion motion om att lyfta fram historiska byggnader i Nässjö var också uppe för debatt och beslut. Till slut blev val till nämnder och styrelser. Thomas Erixzon och Anders Hansen var uppe i talarstolen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i oktober.


Inför avgiftsfria pedagogiska måltider i förskolan i i Nässjö

Anders Hansen

Anders Hansen har gjort en motion om att införa avgiftsfria pedagogiska måltider ínom förskolan i Nässjö kommun.

Han skriver bl.a. "Fria pedagogiska måltider ger förutsättningar för att förskolans verksamhet utvecklas, underlättar integrationen av barn med annan kulturell bakgrund och kan underlätta rekryteringen av personal till Nässjö kommuns förskolor".

Läs motionen
Avgiftsfria pedagogiska måltider i förskolan.


Lyft fram historiska hus i Nässjö!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om vikten av att lyfta fram historiskt intressanta hus från 1950- och 60-talen i Nässjö stad. det gäller bl.a. Cityhuset, Telehuset, Hotell Högland och f.d. Folkets Hus.

Läs insändaren
Lyft fram intressanta byggnader från 50- och 60-talets Nässjö! .


Hyckleriet är totalt av Stefan Löfven

Thomas Erixzon har gjort en insändare statsminister Stefans Löfvens omtalade resa till diktaturens Saudiarabien. Med sig hade han bl.a. Marcus Wallenberg och Maria Ranka. Löfven ville inte ta ordet "diktatur" i sin mun - han villa bara kalla Saudiarabien en "absolut monarki...". Ridå!

Läs insändaren Hyckleri av statsministern .


Avgiftsfria resor i kollektivtrafiken

Anders Hansen och Maj Widäng gjort en insändare där de argumenterar för avgiftsfri kollektivtrafik under lågtrafik i Nässjö kommun.

Maj Widäng och Anders Hansen

Maj Widäng och Anders Hansen

De skriver bl.a. "Vardagar mellan klockan nio och fjorton kan resor inom kommunen vara avgiftsfria för påstigande. Det innebär att de av oss som lever med små ekonomiska marginaler får en avlastning och får bättre möjligheter att lyckas med att få vår vardagsekonomi att gå ihop".

Läs insändaren Avgiftsfria resor inom Nässjö kommun .

De båda insändarskribenterna har tidigare i år gjort en motion i samma ämne. Läs motionen:
Avgiftsfria resor vid lågtrafik. .


Fullmäktige 29 september -
Centralskolan, solceller och Allmänhetens frågestund

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Solceller, Centralskolan och Allmänhetens frågestund var bland de många frågor som debatterades. Uno Kenstam, Thomas Erixzon och Anders Hansen var uppe i talarstolen.

Läs rapporten från fullmäktiges möte i september.


Anders frågar om Erik Sigfrid Persson-husen i Nässjö

Anders Hansen

Anders Hansen har gjort en interpellation till samhällsplaneringsnämndens ordförande Ann-Cathrin Gunnar. Det gäller om kommunen vill lyfta fram de bostadsområden i Runneryd och Åkershäll som är ritade av den kände arkitekten Erik Sigfrid Persson.

Läs interpellationen
om Erik Sigfrid Persson-husen.

Anders Hansen har tillsammans med Mats Frejd gjort en insändare om att Nässjö kommune borde lyfta fram arkitekten Erik Sigfrid Perssons bostadsområden i Nässjö.

Läs insändaren Bevara kommunens och stadens kulturhistoriska arv.


Uno skriver insändare om rikspolitiken inför valet 2018

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort en insändare om dagens läge inom rikspolitiken. Han skriver bl.a. att han bävar för en SD-stödd borgerlig regering.

Läs insändaren Valet 2018 närmar sig .


Uno motionerar om EOS-parken

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort en motion om att bl.a. bygga en lekplats i EOS-parken i norra delen av Nässjö centrum.

Läs motionen
Gör EOS-parken till en mötesplats.


Uno SMS:ar om Brexit, SD, burkini och Milosevic, m.m.

Uno Kenstam är en flitig SMS-tyckare på Smålands Dagblads insändarsida. Här är de insändare han skickat sensommaren 2016 - en del har kommit i tidningen - andra inte. Men här finns alla att läsa!

Läs insändarna i SMS-tyck från Uno.


Stor skillnad på 1 majparoller och den förda s-politiken

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om skillnaden mellan mellan socialdemokraternas 1 majparoller och den s-politik som faktiskt förs.

Som exempel nämns bl.a. avskaffandet av ATP och närmandet till NATO.

Läs insändaren
Skillnad mellan 1-majparoller och regeringspolitik.


SAFEs förslag i Barn- och utbildningsnämnden

Anders Hansen

Budget 2017 - 2019 samt Pilen-mål för nästa år behandlades på BU-nämndens sammanträde i juni.

SAFE föreslog bl.a. 3 miljoner för ökade kostnader inom förskola och grundskola som beror på ökade barn- och elevantal.

Vidare föreslogs att tillföra 2,3 miljoner för att minska barngruppernas storlek något inom förskolan och att 2 miljoner tillförs för att minska elevgruppernas storlek inom fritidshemmen.

SAFE ville även att Barn- och utbildningsförvaltningen får ett uppdrag att utreda behovet av pedagogiskt ändamålsenliga lokaler för förskolan i Äng. Ärendet inarbetas i investeringsbudgeten 2017.

Läs: SAFE förslag i BU-nämndens budget


SAFEs förslag i översiktsplanen

SAFEs logga

På fullmäktige i juni behandlades bl.a. den fördjupade översiktsplanen för Nässjö stad. Förslaget från kommunen är i huvudsak bra, men SAFE hade dock en del ändringsförslag om bl.a. att behålla kvarteret Ärlan, där Centralskolan ligger, för utbildningsändamål.

Andra SAFE-förslag var ang. Åkraberget och ett område mellan Sörängen och Lövhult, som nu planeras att bli ett industriområde.

SAFE ville lyfta fram vikten av att bevara Erik Sigfrids Perssons bostadsområden i Runneryd och Åkershäll.

Läs hela SAFEs förslag:
SAFEs förslag ang. översiktsplanen


SAFEs förslag i Socialnämnden

Anders Hansen

Budget 2017 - 2019 behandlades på Socialnämndens sammanträde i juni. Drygt 13 miljoner utöver ram begärdes av SAFE.

SAFE föreslog ytterligare 5 miljoner till ökad personaltäthet för att för att komma tillrätta med hög sjukfrånvaro och arbetsbelastning inom äldreomsorgen.

Vidare föreslogs att maxtaxan behålls vid dagens 1772 kronor istället för en höjning 1991 kronor. Det kan annars drabba de äldre med mycket låg inkomst, vilka redan idag har det svårt ekonomiskt.

Ett annat ärende handlade om habiliteringsersättningens storlek för. SAFE föreslog att dagens 23 kronor/halvdag resp. 11,50 kronor/halvdag höjs till 46 kronor/heldag resp. 23 kronor/halvdag.

Läs: SAFE förslag i Socialnämndens budget


Anders svarar kommuninvånare

Anders Hansen
Anders Hansen har på kommunens hemsida svarat ett antal kommuninvånare ang. olika kommunala spörsmål. Svaren publiceras även här på SAFEs hemsida.

Frågor och svar berör Centralskolan och kommunens skolmat.   

Läs: SAFE ville ha kvar Centralskolan
Läs: SAFE vill ha bättre djurskyddsregler vid matupphandling


UK sms-tycker om Brexit!

Union Jack

Läs Uno Kenstams sms-tyck:
SMS-tyck om Brexit


Brexit är en seger för Europas folk!

Union Jack

Nej till EU:s lokalavdelning i Nässjö har gjort ett uttalande ang. segern för de som vill att Storbritannien ska lämna EU. Man skriver bl.a. att det brittiska folket återtar sin nationella självständighet fullt ut genom rätt till egen lagstiftning och rätt att bygga sitt eget samhälle.

Folkrörelsen Nej till EU vill att svenska folket i likhet med det brittiska får möjlighet att säga ja eller nej till fortsatt svenskt medlemskap i EU i en ny folkomröstning. Efter Brexit vill vi ha ett ”Svexit”!

Läs hela uttalandet:
Brexit är en seger för Europas folk!


Nej till värdlandsavtal
och höghastighetsbanor!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort nya insändare om värdlandsavtalet med NATO och om nackdelen med höghastighetsbanor.

Sverigedemokraterna hycklar om sitt NATO-motstånd, då de i sista stund kovände och vägrade ge stöd åt Vänsterpartiets förslag om en s.k. "vilandeförklaring" av värdlandsavtalet med NATO.

Detta innebar att ett antal lagändringar inför värdlandsavtalet blev klubbat av riksdagen den 25 maj. NATO får det nu mycket smidigare att delta i militär verksamhet på svenskt territorium - i såväl fred som i krig.

En annan aktuell fråga är byggandet av nya höghastighetsbanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är bättre att satsa dessa enorma belopp på bl.a. regional kollektivtrafik

Läs insändaren
SD hycklar om sitt NATO-motstånd.

Läs insändaren
Rösta nej till värdlandsavtelet med NATO!.

Läs insändaren
Regional kollektivtrafik istället för höghastighetsbanor.


PCB-sanera Folkets hus i Bodafors!
SAFE och Mp lägger en
gemensam motion

Anders Hansen Anders Hansen, SAFE och Rikard Salander, Mp har lagt en gemensam motion om att snarast PCB-sanera Folkets Hus i Bodafors. Kommunen har en dispens gäller till utgången av 2016 - men hittills har inget konkret gjorts för att PCB-sanera byggnaden.

Folkets hus i Bodafors används idag till allt ifrån skollokaler, fritidsverksamhet på eftermiddagar samt matsal för förskoleklass och årskurs 1-3, fem dagar i veckan. Det innebär att c:a 100 barn i åldern 6-9 år vistas i där varje dag.

I samtliga prover i byggnaden där PCB påträffats visar resultatet en PCB-halt som överstiger 500 mg PCB/kg fogmassa. Den totala mängden för isolerrutor har beräknats till c:a 11,1 kg och för fogmassor till c:a 3,4 kg.

De båda motionärerna föreslår därför:
- Med anledning av att verksamhet dagligen och stadigvarande bedrivs som omfattar c:a 100 barn i åldern 6-9 år i Folkets hus görs ej någon ansökan om förlängd dispens som syftar till att skjuta fram PCB-sanering i Bodafors Folkets hus (Herden 14).
- PCB-sanering av Bodafors Folkets hus (Herden 14) genomförs snarast möjligt.

Läs motionen PCB-sanera skolan i Bodafors.


Avgiftsfria resor vid lågtrafik!

Maj Widäng och Anders Hansen

Maj Widäng och Anders Hansen

Anders Hansen och Maj Widäng från SAFE, har lagt en gemensam motion om att utreda avgiftsfri kollektivtrafik vid lågtrafik i Nässjö kommun.

Motionärerna skriver bl.a.: "Det finns dock anledning att ytterligare öka intresset för kollektivt resande. Under ett antal timmar mitt på dagen har busstrafiken en mycket låg beläggning. Det är uppenbart att de fordon som utför kollektivtrafik i Nässjö kommun kan ge en bättre miljöeffekt under de timmar på dagen då beläggningen är som lägst".

Läs motionen Avgiftsfria resor vid lågtrafik.


1 maj med SAFE 2016!

Ingela M på 1 maj

Ingela Mårtensson höll 1 majtalet

SAFE 1-majmöte hölls sedan som vanligt i Centralskolans matsal. Upp mot 50 personer samlades där. Talare var i år Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred i Göteborg. Hon kritiserade det svenska närmandet till NATO de senaste åren och talade om det s.k. värdlandsavtalet med NATO som riksdagen ska lagstifta om nu i maj.

publik på 1 maj

Anders Axelsson sjöng och spelade på SAFE:s 1-majmöte.

Eva-Lill Brännström var konferencier. Uno Kenstam, Thomas Erixzon och Anders Hansen höll varsitt kortare appelltal om Sverige och EU, om TTIP, om höghastighetsbanor och om lokala frågor som nedläggningen av neurologiska rehab i Nässjö.

För musiken svarade även detta år Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Joe Hill och Bob Dylan.

SAFE firar 25-årsjubileum detta år som eget parti. Det fanns bilder från 90-talets 1 majtåg och på bokbordet fanns valmaterial m.m. från början av 1990-talet. Det fanns även ett bildspel med bilder från 1970- 0ch 80-talen, då SAFE var en del av Socialdemokraterna.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Ingela Mårtenssons 1-majtal!
Här finns hela 1 MAJ-programmet!

Ingela och Pelle

Ingela fick en pratstund med gamle vännen Pelle Månsson

MER BILDER KOMMER SENARE!

Nej till värdlandsavtal
med NATO !!!

Ingela Mårtensson

Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred besökte Nässjö den 2 april och föreläste under rubriken Nej till NATO! Hon berättade särskilt om det s.k. "värdlandsavtalet" som riksdagen ska besluta om i maj. Det ska sen träda i kraft redan den 1 juli.

Detta avtal ger NATO en möjlighet att upprätta baser och skapa militärhögkvarter på svenskt territorium - även det först krävs en inbjudan av den svenska regeringen.

Avtalstexten har inga som helst garantier mot att NATO för in kärnvapen på svenskt territorium.

Mötet hade upp mot 30 besökare. Arrangörer var Nässjös lokalavdelningar av Nej till EU och Svenska Freds.

En längre rapport från Ingelas föredrag finns att läsa här.

Ingela blir även årets 1 majtalare för SAFE!

Ingelas publik

En del av Ingelas publik

SAFE frågar om Nässjö kommuns kostpolicy

SAFE:s Anders Hansen har ställt en interpellation till Tekniska nämndens ordförande Torbjörn Svensson (S). Han undrar om nuvarande kostpolicy ska utvärderas och vilka som blir remissinstanser när den nya kostpolicyn ska tas fram i år.

Läs Anders Hansens interpellation här.


SAFE har haft årsmöte
och 25-årsjubileum!

SAFEmärke

SAFE hade ett välbesökt årsmöte i Karlasalen, Pigalle, lördagen den 20 mars och passade samtidigt på att fira 25-årsjubileum som politiskt parti. Detta firades med smörgåstårta och en utställning där det visades samtliga valprogram från 1991 till 2014, en del trycksaker och flygblad från början av 1990-talet, samt ett album med tidningsklipp om SAFE 1990/91.

På själva årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och ekonomin. Viktiga politiska frågor 2015 hade bl.a. varit Parkgårdens försäljning och öppna nämndsammanträden i kommunen. SAFEs motion om öppna nämndsammanträden fick stöd av hela oppositionen men röstades ner av majoritetspartierna med siffrorna 30-27.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Uno Kenstam efterträder Birgitta Askehag som ny kassör. Mats Frejd valdes till ny ledamot i styrelsen efter avgående Birgitta Askehag. Övriga i styrelsen är Anders Hansen och Anita Adam.

På årsmötet antogs också ett uttalande (se nedan) ang. de nya höghastighetsjärnvägarna - en viktig fråga för Nässjö kommun.
Uttalandet finns att läsa här.

På årsmötet diskuterades även SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en familjeträff i Centralskolans matsal. Ingela Mårtensson från Kvinnor för fred i Göteborg, är klar som 1 majtalare. Hon kommer fr.a att tala om Sverige och NATO. Anders Axelsson från Björköby står även detta år för musikunderhållningen.

SAFE:s årsberättelse ska tryckas i färg med bilder och vara klar till 1 maj.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2015 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad. Man beslutade också att arbeta mer med medlemsvärvning framöver.

Årsberättelsen för 2015 finns att läsa här.


Hansen frågar om
neurologiska rehab

Hansen

Anders Hansen ställer på kommande fullmäktige en interpellation om Neurologisska rehab i Nässjö. Denna hotas nu av nedläggning. Frågorna ställs till Anna-Carin Magnusson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Läs interpellationen "Nedläggning av neurologiska rehabkliniken vid Höglandssjukhuset Nässjö"
av Anders Hansen
.


Säg nej till TTIP-avtalet!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare - denna gång om TTIP - ett handelsavtal som är på gång mellan EU och USA.

Läs insändaren
Nej till TTIP-avtalet!.


Nej till EU-Nässjö har haft årsmöte

Nej till EU

Nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har haft årsmöte lördagen den 13 februari och tog då ett uttalande om att säga till TTIP-avtalet.

Förhandlingarna om TTIP pågår bakom stängda dörrar. Storbolagens lobbygrupper får dock tillgång till information och möjlighet att påverka utformningen. Detta avtal handlar i sista hand om makt. Makten kommer att föras över från valda regeringar och parlament till slutna styrelserum i de multinationella storföretagen.

Utöver detta blev Thomas Erixzon omvald som ordförande. Birgitta Askehag blev vald till ny kassör. Övriga i styrelsen är Maj Widäng, Uno Kenstam, Anders Hansen, Marianne Broman och Rolf Nilsson. Ny kontaktperson i Vetlanda är Carl-Axel Holmberg.

Under våren planeras också en föreläsning i Nässjö om Sverige och NATO med Ingela Mårtensson från Nej till EU och Kvinnor för fred. Detta blir ett samarrangemang mellan Nej till EU-Nässjö och Nässjö Freds- och Skiljedomsförening.

Läs uttalandet Nej till TTIP-avtalet!


Kjell Westerlund till minne

Kjell och Marianne

En bild på Kjell Westerlund från Stortorget i Nässjö, där han tillsammans med Marianne Broman samlar namn mot nedläggningen av Geriatriken i Nässjö.

Kjell Westerlund har plötsligt gått bort den 27 januari 2016. Han skulle fyllt 65 år nu i sommar. Kjell hade hjärtat till vänster och var i många år medlem i SAFE. Kjell var en flitig insändarskribent som skarpt kritiserade rasism och främlingsfientlighet - Kjell var den som tog parti för de svaga och utsatta i samhället.

Kjell hjälpte även till vid SAFEs bokbord - särskilt när vi hade namninsamlingar - Kjell var en fenomenal namninsamlare! Vi kommer att sakna Kjell vid SAFEs bokbord och 1 majfiranden framöver!

Läs även Christer Sabels fina minnesord över Kjell på Nässjö Baskets hemsida!

Kjells sista insändare:
Främlingsfientligt ordval av Kjell Westerlund.
Främlingsfientlighet och rasism av Kjell Westerlund.

Många av Kjells övriga insändare finns att läsa under "Arkiv" i vänsterspalten.


Nässjö försvinner som stor järnvägsknut

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare - denna gång om höghastighetståg. Med den nya bansträckningen Jönköping-Värnamo-Malmö försvinner Nässjö som stor järnvägsknut för fjärrtågen.

Läs insändaren
Nässjö försvinner som stor järnvägsknut.

  

   


SAFEs förslag om Ängs skola

I Barn- och utbildningsnämnden lade SAFEs Anders Hansen följande förslag ang. Ängs skola:

Barn- och utbildningsnämnden den 4 februari 2016. Ärende 9: Förslag till organisatorisk förändring i Ängs skola.

SAFEs förslag:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att av tekniska servicenämnden beställa ett förslag på utbyggnad av förskolan Mysingen i Äng med en avdelning.

Syftet med en utbyggnad är att frigöra sådana ytor i Ängs skolbyggnad som idag disponeras av bl.a. förskolans verksamhet.

Ärenden går ut på remiss så att alla berörda ges möjlighet att lämna synpunkter innan slutgiltigt beslut fattas.

Anders Hansen, SAFE

Fotnot: Miljöpartiet röstade på SAFE:s förslag, Sd avstod och Kd röstade med majoriteten. Så det blev 7 mot 2 vid omröstningen.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!