SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 25 jan. kl 15:00.
På dagordningen bl.a.:
planering av årsmöte,
1 maj, översiktsplan.
Välkomna!

VALSIDA 2014
VALLISTA 2014

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!
Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra bloggar
Jonas Sjöstedt
Jens Holm
Alliansfritt Sverige
Ali Esbati
Ett hjärta rött
Lena Sommerstad
Veronica Palm
Bengt Silfverstrand
Gösta Torstensson
Birger Schlaug


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Bilder från förr
2012 i text och bilder
Prenumerera på Nya Smålands Folkblad!
Läs mer på:

Smålands Folkblad

Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Jämlikhetsanden - en bra bok
Se recension i
Bok-tips!
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks

Anita Adams hemsida!
SAFE-medlemmen Anita Adam har en egen hemsida
med bilder och dikter.

Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 3 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige och finns representerat i nämnder, styrelser och utskott. SAFE fick 1 032 röster i valet 2010 (5,57 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SAFE!

julskyltning

Årets julskyltning i SAFEs fönster på Rådhusgatan har EU-motståndet som tema. Det har nu gått 20 år sen folkomröstningen om svenskt EU-medlemsskap 1994. I fönstret finns afficher, böcker och annat från folkomröstningen 1994 och EMU-omröstningen 2003.

Karl Bertil Jonsson Efter 20 år i EU kan vi tyvärr konstatera att massarbetslösheten har bitit sig fast och klyftorna i landet mellan fattiga och rika har ökat alltmer...

Karl Bertil Jonssons inställning till rika och fattiga blir alltmer behövlig.

GOD JUL!

New Nässjö år 2014 - bland flygobilar och alwegtåg
Som julläsning kommer här en skoluppsats från 1964, då Nässjö firade 50-årsjubileum. Den är skriven av en då 13-årig rymdnörd och vann pris i Smålands Dagblads uppsatstävling! Idag har den onekligen sina komiska poänger... trevlig läsning!


Cirkus SD i Nässjös fullmäktige

Den 1 december var det ”Cirkus SD” i Nässjös fullmäktige. Sverigedemokraterna begärde då s.k. ”proportionella val”. Fullmäktiges ledamöter fick ett 20-tal gånger under dagen lägga valsedlar i en urna och på så sätt utse nämndledamöter och ersättare. En dyr, tidsödande och helt onödig process...

Läs Cirkus SD av Thomas Erixzon.


Vid juletid utgick ett påbud…

Vid juletid 2014 utgick ett påbud från KD:s högsta ledning att flyktingar bara skulle få tillfälligt uppehåll i härberget och att deras redan lilla ekonomiska stöd skulle minskas ytterligare ... på det att vårt parti (KD) måtte klara 4-procentspärren i det kommande extravalet i mars.

Ny insändare av Thomas Erixzon.


Det behövs en rödgrön regering!

Själva vitsen med att utlysa ett nyval är att på så sätt förändra det parlamentariska läget i riksdagen. Det gäller därför för de tre rödgröna partierna att göra allt för att få en majoritet där i valet den 22 mars. Det är det enda sättet att säkra att det budgetförslag som dessa partier lagt fram inte blir nedröstat i fortsättningen. Detta skriver SAFE:s Thomas Erixzon i en ny insändare inför det stundande (och nu inställda) nyvalet i mars.

Det behövs en rödgrön regering! av Thomas Erixzon.


Inte mycket till opposition

SAFE:s Thomas Erixzon om SD:s synnerligen svaga opposition på kommunens budgetmöte i en ny insändare.

Inte mycket till opposition av Thomas Erixzon.


Kjell Westerlund har ordet!

Det "lilla" är "stort" för tiggaren av Kjell Westerlund.
Vilken människosyn har SD? av Kjell Westerlund.
Löfven och Andersson behöver inte be om ursäkt!
av Kjell Westerlund
.


Rapport från budgetmötet den 27 november.

fullmäktige

Bild från fullmäktigesalen. I förgrunden SAFE:s Anita Adam och Anders Hansen.

Reportage från fullmäktiges budgetmöte den 27 november 2014.

SAFE:s budgetreservation.

SAFE föreslår att kommunens skattesats höjs till 22:79. Det är 60 öre mer än i kommunstyrelsens förslag. Detta ger drygt 32,5 mmiljoner 2015. Detta läggs framför allt på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE vill bl.a. sänka dagens höga omsorgsavgifter. Vi vill också ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. investera i Nässjös sim- och sporthall.

Läs "SAFE:s budgetförslag".

Budgetmötet var hela dagen torsd. den 27 november.
Se budgetmötet på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida
.


Rapport från det nya fullmäktiges första sammanträde den 30 oktober

avtackning

Avtackning i fullmäktige; t.v. står Marianne Broman - i mitten ålderspresidenten Uno Kenstam

Detta var det första sammanträdet efter valet och många nya ledamöter deltog. Uno Kenstam inledde sammanträdet såsom varande "ålderspresident"; dvs den som suttit längst antal år i fullmäktige. han ledde sammanträdet till fullmäktiges ordinarie ordförande valdes.

SAFE fyra ledamöter var på plats; Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng (ny) och Thomas Erixzon – som blivit invald igen. Även SAFE:s båda ersättare var på plats; Anita Adam och Kjell Larsson. Marianne Broman och Johnny Lundh var också där; nu på åhörarbänken.

Avgånde ledamöter avtackades med blomma och Nässjöbok; däribland SAFE:s Marianne Broman - som suttit i fullmäktige sedan 1988.

Annars blev det valen till kommunrevision, kommunstyrelse m.m. som tog den mesta tiden; bl.a. därför att Sverigedemokraterna hade begärt s.k. proportionella val.

I valen invaldes Anders Hansen och Uno Kenstam i bl.a. kommunstyrelsen.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde.

Kenstam-ålderspresident

Ålderspresidenten Uno Kenstam

SAFE samarbetar valtekniskt
med Mp och Kd

SAFE har kommit överens med Miljöpartiet och Kristdemokraterna om att ha ett valtekniskt samarbete vid tillsättandet av poster till kommunens nämnder och styrelser. De tre partierna har tillsammans 15 mandat och bildar en gemensam grupp vid valen till nämnder och styrelser.

Detta innebär att SAFE-Mp-Kd blir kommunfullmäktiges näst största gruppering efter majoritetspartierna S-M-C-V-(Fp). Gruppen tar därmed oppositionens kommunalrådspost och andre vice ordföranden i nämnder och styrelser, samt ordförandeposten i kommunrevisionen. Den exakta fördelningen mellan de tre partierna är inte helt klar än; inte heller vilka personer som får de olika posterna.

På fullmäktiges sammanträde den 30 oktober tillsätts kommunalråden, kommunstyrelsen, dess utskott, samt fullmäktiges presidium. Övriga nämnder och styrelser tillsätts i december.

Valtekniskt samarbete innebär att partierna enbart samarbetar vid tillsättningen av poster till nämnder och styrelser. Något regelrätt samarbete i politiska sakfrågor är det inte fråga om. Dock har de tre partierna haft en samsyn i vissa kommunala frågor de senaste åren, t.ex. i skolpolitiken.


Wille skriver om pensioner

Wille Brüggemann Wille Brüggemann, har gjort en insändare om pensionerna i Sverige.´Pensionärerna har ju blivit en eftersatt grupp i högerns Sverige. Bl.a. har pensionerna tidvis minskat p.g.a. den s.k. "bromsen".

Gör om pensionssystemet! av Wille Brüggemann.


Valresultatet i Nässjö kommun

SAFE:s valbild nr 2 2014

En samlingsbild framför kulturhuset och stadshuset där de flesta av SAFE:s kandidater finns med.

Det slutliga valresultatet är nu klart. SAFE fick 1 199 röster (6,23 %) och 4 mandat i fullmäktige. I första valkretsen (Nässjö tätort) fick SAFE 862 röster och 7,69 %. I andra valkretsen (landsbygd och övriga tätorter) fick SAFE 337 röster och 4,20 %.

Följande blev invalda för SAFE i fullmäktige: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng och Thomas Erixzon. Anita Adam och Kjell Larsson blev invalda som ersättare.

Valresultatet för partierna i Nässjö blev:
SAFE 6,23 %, 4 mandat, +1 mandat.
Socialdemokraterna 28,23 %, 17 mandat, -3 mandat.
Vänsterpartiet 2,98 %, 1 mandat, -1 mandat.
Miljöpartiet 7,05 %, 4 mandat, +2 mandat.
Moderaterna 12,71 %, 8 mandat, -3 mandat.
Centern 7,08 %, 4 mandat, +/- 0 mandat.
Folkpartiet 3,24 %, 1 mandat, -3 mandat.
Kristdemokraterna 12,69 %, 7 mandat, +/- 0 mandat.
Sverigedemokraterna 19,31 %, 11 mandat, + 7 mandat.

Det parlamentariska läget är osäkert; SD blir vågmästare mellan blocken. SAFE, S, V, MP fick 25 mandat, M, C, FP, KD fick 20 mandat. De senaste årens majoritetskoalition S-C-Fp-V minskade från 30 mandat till 23 mandat och förlorade sin majoritet.

På valmyndighetens hemsida finns slutresultatet.
Där kan man se hur rösterna fördelar sig på de olika valdistrikten i kommunen.

För kommentarer kring valresultatet och dess efterspel se bl.a.:
Smålandsnytt
Radio Jönköping
Nässjö kommun
Smålands-Tidningen

Utförlig valanalys och fler kommentarer kommer senare.


Rösta på SAFE i kommunvalet!

SAFE:s valbild 2014

En samlingsbild där de flesta av SAFE:s kandidater finns med.
Bilden finns på mittuppslaget i valprogrammet.

SAFE har de senaste fyra åren varit ett oppositionsparti. Vi har arbetat emot de försämringar och avgiftshöjningar som varit inom omsorgen. Vi har med kraft agerat mot förslagen att lägga ner Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola. Vi har kritiserat kommunledningen för dess flathet gentemot landstingets stängning av geriatriska rehab och av sjukhuscafeterian.

Vi vill sänka omsorgsavgifterna och öka personaltätheten. Vi vill att Centralskolan öppnas igen och att Brinellskolan enbart ska vara gymnasium. Vi vill ge mer resurser till lärare och minska klassernas storlek. Vi höjer hellre skatten något än låter barn och gamla betala för nedskärningspolitiken!

SAFE har funnits som ett lokalt alternativ i kommunalpolitiken i drygt 20 år. Vi arbetar för ett jämlikt och jämställt välfärdssamhälle. Vi är emot privatiseringar och utförsäljningar av kommunal verksamhet och egendom; vi anser att skola och omsorg ska skötas i offentlig regi. Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället och att driva miljöfrågorna med kraft.

Invandrare och flyktingar ska vara delaktiga i Sveriges och Nässjös framtid. Deras kunskaper och erfarenheter är en tillgång för vårt samhälle.

Vi hoppas på stort stöd för SAFE i kommunvalet 2014. SAFE vill stå för en bra kommunal verksamhet i stället för entreprenader och privatisering, bra kommunal omsorg i stället för privat vård, bra kommunal förskola i stället för vårdnadsbidrag, bra kommunal verksamhet före låg skatt.

STÖD SAFE I VALET! DIN RÖST ÄR VIKTIG!


Här är SAFE:s valsida 2014.

På valsidan finns valprogrammet, vallistan, statistik, kontakt m.m.

Valprogram från 2010, 2006, 2002, finns under rubriken "Om SAFE" till vänster, för den som vill jämföra.

Insändare och artiklar finns samlade i "Arkiv" till vänster. De viktigaste debattämnena finns också att läsa på hemsidans startsidor från 2006 och framåt. Dessa finns länkar till nederst på den nuvarande startsidan.

Här är hela SAFE:s lista för valet 2014.

Insänt var det här!

Thomas erixzonKjell WesterlundUno Kenstam

Thomas Erixzon, Kjell Westerlund och Uno Kenstam, har gjort nya insändare om att det är dags att vakna, om rasismen, om valet, Nässjö tätort och skottet i Sarajevo.

Det är dags att vakna! av Thomas Erixzon.
Synpunkter inför valet av Kjell Westerlund.
Ekot av ett skott av Thomas Erixzon.
Ekot av ett skott - kort version av Thomas Erixzon.
Om Nässjö tätort av Uno Kenstam.
Rasismen i Sverige är ingen myt av Kjell Westerlund.


Anders Hansen svarar på frågor

Anders Hansen Anders Hansen, har besvarat ett antal frågor på Nässjö kommuns hemsida. Det är frågor om bl.a. förskolor i Malmbäck, skolamaten och resursförskolan Drömslottet. Svaren kommer här. Svaren finns även att läsa på kommunens hemsida under "Fråga din politiker".

Barnomsorgskön i Malmbäck av Anders Hansen.
Resursförskolan drömslottet av Anders Hansen.
Svar ang. skolmaten av Anders Hansen.
Svar ang. storlek på skolklasser av Anders Hansen.
Svar ang. förskola i Malmbäck av Anders Hansen.


SAFE-bladet våren 2014

SAFE-bladet 2014 Här kommer sent omsider texterna till SAFE-bladet våren 2014. Det skickades ut till alla hushåll i kommunen innan 1 maj. Det handlar bl.a. om Centralskolan, Brinellgymnasiet och andra skolor i kommunen. Det handlade också om äldreomsorgen, Parkgårdens framtid, om de höga omsorgsavgifterna och om den plötsliga flytten av "Träffpunkten".

Behåll Centralskolan!.
Behåll Brinell som enbart gymnasieskola!
Fyra skolområden i Nässjö tätort
Äldre- och demensboenden i alla kommundelar
Parkgården skall ägas av Nässjö kommun!
Sänk de höga omsorgsavgifterna!
Behåll Träffpunkten på Kyrkgatan!


Det behövs ett nytt systemsskifte!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny debattartikel. Den tar bl.a. upp att klyftorna i samhället har ökat - inte minst efter att den borgerliga regeringen tillträdde 2006. Det behövs därför ett nytt systemskifte i Sverige - ett systemskifte där jämlikhet och rättvisa står överst på dagordningen.

Det behövs ett nytt systemskifte! av Thomas Erixzon.


Nya interpellationer från SAFE:s Anders Hansen

Anders Hansen

Anders Hansen, har gjort två nya interpellationer (frågor) till Nässjös kommunfullmäktige. Den ena handlar om Brinellgymnasiet, den andra om pensionärernas Träffpunkten, som kommunen vill flytta till Parkgården.

Konsekvenser av schemaläggning av Anders Hansen.
Träffpunkten och Parkgården av Anders Hansen.


Nya insändare från SAFE!

Thomas erixzonKjell WesterlundUno Kenstam

Thomas Erixzon, Uno Kenstam och Kjell Westerlund, har gjort nya insändare om ökad jämlikhet, högern i Ukraina, om att EU-förespråkarna bluffar och om Svenskarnas Parti och 1 maj i Jönköping.

Ökad jämlikhet av Thomas Erixzon.
Extremhöger i Ukraina av Thomas Erixzon.
EU-förespråkarna bluffar av Uno Kenstam
Fel att ge tillstånd av Kjell Westerlund


1 maj med SAFE 2014!

1majtåg

SAFE:s 1 majtåg marscherar på Skolgatan.

I år hade SAFE för första gången på fyra år en demonstration genom stadens gator. Paroller var bl.a. "Behåll Centralskolan som 7-9 – skola!", "Behåll Brinell som enbart gymnasium!" och "Behåll sjukhuscafeterian i Nässjö!" Tåget samlade ca 30 deltagare.

Demonstranterna skanderade "Vi vill ha – Centralskolan kvar" och "Var så snäll – Förstör ej Brinell!"

SAFE 1-majmöte hölls sedan som vanligt i Centralskolans matsal. Ett 40-tal personer samlades där. Talare var i år Anders Hansen. Han talade bl.a. om skola och omsorg i Nässjö kommun och sa bl.a. att SAFE skulle arbeta för att behålla Centralskolan, Hultetskolan och Flisby skola. Han tog också upp kommunala omsorgsfrågor och avslutade med att Sverige behöver inte bara en ny regering
- det behövs också en ny politik!

Anders m.fl.

Anders Hansen var talare på SAFE:s 1-majmöte.

Eva-Lill Brännström var konferencier. Anita Adam och Maj Widäng läste dikter. Anita Adam läste dikter av Elsie Johansson och några nya egna dikter. Maj Widäng läste dikter av bl.a. Jenny Wrangborg. Uno Kenstam höll ett appelltal om EU och informerade om hur en EU-motståndare bör agera inför det stundande valet till EU-parlamentet.

För musiken svarade i år Matilda Jansson och Jont Olof Lyttkens från Anneberg. De sjöng bl.a. flera Cornelis-låtar.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Anders Hansens 1-majtal!
Här är hela 1 majprogrammet!

Matilda Jansson och Jont Olof Lyttkens

Matilda Jansson och Jont Olof Lyttkens
spelade på SAFE:s 1-majfirande 2013.

Mer från SAFE:s 1 maj kommer senare!

SAFE:s kandidater i valet 2014!

SAFEmärke

Här presenteras hela SAFE:s lista i kommunvalet i Nässjö 2014.
Den har 33 namn.

De första 10 namnen på listan är: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng, Thomas Erixzon, Anita Adam, Kjell Larsson, Marianne Broman, Erkki Mustonen, Eva-Lill Brännström och Bernt Schill.

Här är hela SAFE:s lista för valet 2014.

SAFE har haft årsmöte den 30 mars

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte söndagen den 30 mars i Träffpunkten, Nässjö. På årsmötet presenterade styrelsen bl.a. årsberättelse och ekonomisk berättelse för 2013. Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

Styrelsen är densamma som tidigare: Thomas Erixzon (sammankallande), Birgitta Askehag (kassör), Anita Adam, Anders Hansen och Uno Kenstam .

Årsmötet behandlade SAFE:s lista i kommunvalet i Nässjö 2014. De första 10 namnen på listan blir: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng, Thomas Erixzon, Anita Adam, Kjell Larsson, Marianne Broman, Erkki Mustonen, Eva-Lill Brännström och Bernt Schill. Listan innehåller drygt 30 namn och kommer att presenteras i sin helhet inom kort.

På årsmötet diskuterades bl.a. SAFE:s 1 maj-firande. I år blir det demonstration igen genom stadens gator. Därfter blir det som en familjeträff i Centralskolans matsal som kommer att fokusera på skolan – skolfrågan är ju aktuell bl.a. med tanke nedläggning av flera skolor i kommunen.

Årsberättelsen med bilder ska tryckas i färg och skickas ut till alla medlemmar med en inbjudan till 1 maj.

Årsberättelsen för 2013 finns att läsa här.


Nya insändare från SAFE!

Anders HansenWille BrüggemannKjell WesterlundUno Kenstam

Uno Kenstam, Wille Brüggemann, Kjell Westerlund och Anders Hansen har gjort nya insändare om kommunens skolpolitik, om ulvar i fårakläder, om nya mobiltelefoner, om högern i Ukraina, samt om facket och EU.

Centralskolan löser lokalbrist av Anders Hansen.
Osocialt beroendeframkallande av Kjell Westerlund.
En ulv i fårakläder av Wille Brüggemann.
EU och högern i Ukraina av Uno Kenstam.
Thorvaldssons drömvärld av Uno Kenstam


Ett ogenomtänkt skolbeslut

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny debattartikel om skolorna i Nässjö. Den tar bl.a. upp att den utredning som låg till grund för att lägga ner Centralskolan hade stora brister; vilket nu har visat sig när man även ska försöka klämma in ett högstadium i Brinellgymnasiets lokaler...

Läs Erixzons "Ett ogenomtänkt skolbeslut".


Nya artiklar om skolorna

Lars och Ann-Marie Hellström m.fl. har gjort ännu en debattartikel om skolorna i Nässjö. De tar bl.a. upp de långa avstånden mellan ombyggda skolor och paviljonger när det nya högstadiet ska flyttas till Brinellområdet från Centralskolan.

Läs Hellströms "Släpp prestigen".

Hellströms m.fl. har även gjort en fråga om skolorna till "Allmänhetens frågestund" i januari.

Fråga om skolan av Lars och Ann-Marie Hellström m.fl.

Anders Hansen - representant för SAFE i Barn- och utbildningsnämnden - har besvarat en del frågor från allmänheten på kommunens hemsida under "Fråga din politiker". Svaren publiceras även här.

Svar till "Skattebetalare" av Anders Hansen
Svar till "Jenny" av Anders Hansen
Svar till f.d. centralare" av Anders Hansen


Nej till EU har haft årsmöte

Nej till EU

Folkrörelsen nej till EU:s lokalgrupp i Nässjö har haft årsmöte. Thomas Erixzon blev omvald som ordförande. Anders Hansen, Maj Widäng och Rolf Nilsson blev omvalda som ledamöter i styrelsen på två år. Övriga i styrelsen är Uno Kenstam och Marianne Broman. Karl-Evert Karlsson blev utsedd som kontaktperson i Vetlanda.

I samband med årsmötet togs ett uttalande om att anpassningen till EU:s ekonomiska politik är grundorsaken till dagens massarbetslöshet i Sverige.

Här finns Nej till EU:s uttalande.
Här finns länk Nej till EU-Nässjös hemsida.


Säg stopp - riv opp!
Behåll Centralskolan!

Centralskolan

Lars och Ann-Marie Hellström m.fl. har gjort ytterligare debattartikel om skolorna i Nässjö. Än finns det tid att ändra skolbeslutet menar de och skriver bl.a. "Planera om! Tänk igenom situationen, prata med de berörda och ompröva hela skolutredningen. Var rädd om våra ungdomar! Var rädd om skolans medarbetare! Slösa inte med våra skattekronor!"

Läs Hellströms "Säg stopp - riv opp".

Här följer fler insändare som olika SAFE-medlemmar har skrivit i skolfrågan det senaste året:

Än finns tid för samtal av L och A-M Hellström m.fl.
Verklighet eller prestige av L och A-M Hellström.
Ett dåligt underbyggt skolbeslut av Thomas Erixzon.
Än finns det tid att backa! av L och A-M Hellström.
Till majoritetspartierna av L och A-M Hellström.
Fundera ett halvår till av Wille Brüggemann.
Chefstjänstemän ska inte... av Thomas Erixzon.
Besluta först... av Thomas Erixzon.
En levande skola av Thomas Erixzon
Tänk en gång till! av Hellström och Lindomborg.
Var lämnar man sitt anbud? av Wille Brüggemann.

Den som vill veta vad som hände när fullmäktige tog beslutet att lägga ner bl.a. Centralskolan kan se på:
Fullmäktiges TV-sändning 21 mars 2013

SAFE har lämnade in ett fylligt remissvar till den skolutredning som kommunen gjorde 2012. SAFE sa nej till nedläggning av Centralskolan, Hultetskolan, Solberga skola och Flisby skola. Vi var kritiska till att inget står i utredningen om hur Brinellgymnasiets verksamhet kan påverkas om en hel grundskola flyttas dit.

Läs SAFE:s remissvar.


GOTT NYTT ÅR önskar SAFE!

60-talskyltning

Temat för årets julskyltning i SAFEs fönster på Rådhusgatan är 60-tal. Där finns målningar och teckningar av Thomas Erixzon gjorda hösten 1967, med bl.a. Jimi Hendrix, Frank Zappa och George Harrison, skivomslag med Bob Dylan, Beatles och Cornelis.

I fönstret finns även en bild från 1968 av Thomas Erixzon, som sammanfattar detta års händelser. Bild från 1968.


Målningar från bryggeritomten

Thomas Erixzon har ställt ut målningar från bryggeritomten (bl.a. på de nu nedtagna almarna) på Nässjö bibliotek i januari.
Här är en bild på bryggeritomtens almar

I våras skrev Thomas Erixzon Erixzon som privatperson och närboende ett brev om att bevara almarna på Bryggeritomten - men tyvärr är de vackra träden nu borta.
Läs Erixzons brev till Miljö- och Bygg om almarna..


SAFE har informerat om äldreomsorgen

Anders Hansen

SAFE har haft ett informations- och debattmöte i Parkgården i början av december. Mötet besöktes av bortåt 20 personer. Till mötet presenterade SAFE ett informationsblad med vad som var aktuellt inom omsorgen i Nässjö.

Aktuellt inom omsorgen i Nässjö


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2014.

Marianne BromanAnders HansenUno enstam

SAFEs ledamöter i fullmäktige: Marianne Broman, Anders Hansen
och Uno Kenstam.

SAFE föreslår att kommunens skattesats höjs till 22:59. Det är 40 öre mer än i kommunstyrelsens förslag. Detta ger drygt 20 miljoner som framför allt läggs på omsorg för äldre och handikappade och på skola och förskola. SAFE vill bl.a. ta bort de nya höga avgifterna inom äldreomsorgen och vill också ge mer pengar till ökad lärartäthet i skolan.

I investeringsbudgeten vill SAFE bl.a. behålla Centralskolan och Flisby skola.

Läs "SAFE:s budgetförslag".

Se budgetmötet på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


En feg och räddhågsen socialdemokrati

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om socialdemokraternas fega "oppositionspolitik" på riksplanet.

Talet om ”en affärsplan” för Sverige och oviljan att sätta stopp för vinster inom välfärdsföretagen visar att högern inom S har ett fast grepp om partiet.

En S-höger som tydligen har en het längtan att regera ihop med major Jan Björklunds Folkparti och Annie Lööfs nyliberala Centerparti.

Vi behöver inte bara byta regering – vi behöver också byta politik!

Läs Thomas Erixzons insändare.

Uno Kenstam har gjort en insändare på ett liknande tema. Han menar att "kapplöpningen mot mitten" bara gynnar Sverigedemokraterna.

Läs Uno Kenstams insändare


Riv upp skolbeslutet!

Centralskolan

Lars och Ann-Marie Hellström, samt Bo och Bodil Lindomborg har gjort ännu en debattartikel om skolorna i Nässjö. Än finns det tid att ändra skolbeslutet menar de.

Lars och Ann-Marie Hellström har gjort en ny debattartikel om skolorna i Nässjö. De menar att det är stora problem att flytta ett högstadium till Brinellskoleområdet. Det hade varit bättre att behålla Centralskolan.

Ann-Marie och Lars har även ställt en del frågor till Barn- och Utbildningsnämnden angående slöjdsalar för årskurserna 7-9 - det blir problem när dessa ska flyttas från Centralskolan till Träcentrum.

Läs Hellströms m.fl. nya debattartikel.
Läs Hellströms debattartikel om skolorna i Nässjö.
Läs Hellströms frågor till BU om slöjdsalar.


Motion om Pilaboparken

Pilaboparken

Anders Hansen (SAFE) har lagt en motion i Nässjö kommunfullmäktige om att kommunen måste ge ett ordentligt stöd till Pilaboparken i Anneberg. Sedan Folkparken i Nässjö rivits är detta den enda Folkpark som finns kvar i kommunen.

Läs Anders Hansens motion om Pilaboparken.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!