Hits från 1968
Närradioprogram med
Thomas Erixzon
Närradion 103,9 MHz
Närradions arkiv ons. 28/2

Musik med "Staden/The City" som tema
Närradioprogram med
Uno Kenstam
Närradion 103,9 MHz
Närradions arkiv ons. 20/3

Musik med "Staden/The City" som tema
Närradioprogram med
Uno Kenstam
Närradion 103,9 MHz
Närradions arkiv ons. 20/3

SAFE inför valet
Närradioprogram med
Thomas Erixzon
resp.
Uno Kenstam
Närradion 103,9 MHz
Närradions arkiv tors. 24/5

SAFE inför valet
Närradioprogram med
Anders Hansen,
Thomas Erixzon
och Uno Kenstam
Närradion 103,9 MHz
Närradions arkiv
SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 11 nov. kl 15:00. ABF-lokalen, Storg. Nässjö
På dagordningen:
kommunens budget 2019, m.m.
Välkomna!

TACK ALLA VÄLJARE
SOM STÖDDE SAFE
I VALET!

VALSIDA 2018
VALLISTA 2018

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra blogg
Birger Schlaug
- bra blogg av ett
gammalt Mp-språkrör
Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks


Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 2 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige. SAFE fick 854 röster i valet 2018 (4,32 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
EN NYÅRSHÄLSNING FRÅN 1968
- FRÅN VÄRLDEN FÖR 50 ÅR SEN

1968

1968. Vietnamkrig. Pragvår. Martin Luther King och Robert Kennedy mördade. Upplopp i USA. Demonstrationer i Paris. Biafra. Kulturrevolution i Kina. OS, längdhoppsrekord och Black Power-hälsning i Mexico City. Richard Nixon. Apollo 8.

En bild från ett annat år, en annan tid - gjord kring nyårsafton 1968, för exakt 50 år sedan, många år från här och nu.

En bild över världsläget, en summering av året som gått. Krig. Svält. Orättvisor. Apartheid. Miljöförstöring. Upplopp. Bränder. Fattiga ... och rika. I en svältande värld sitter min egen far vid ett dignande julbord.

Svälten och orättvisorna finns kvar. Krigen och miljöförstöringen också. Men vart tog kampen för jämlikhet och rättvisa vägen i dagens höger-Sverige? När får vi en valrörelse för ökad jämlikhet, för solidaritet och full sysselsättning? En kamp för att minska inkomstklyftorna både här hemma och i resten av världen.

Med hopp om förändring tillönskas Ett Gott Nytt År av SAFE och Thomas Erixzon, som en gång gjorde målningen.


GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ÖNSKAR SAFE!

julskyltning 2018

Årets julskyltning i SAFEs fönster på Rådhusgatan har SAFEs förslag till kommunal budget som tema. Några av våra viktigaste budgetförslag; om simhallen, biblioteket i Malmbäck, sänkta avgifter inom omsorgen, finns med.

Sen finns de sedvanliga jultomtarna som Jenny Broman har gjort för många år sen med i fönstret. Jenny är numera med i Vänsterpartiet i Göteborg. Hon fick exakt 1000 kryss i personvalet och kommer att tillträda som kommunalråd för V i Göteborg vid årsskiftet.

Karl Bertil Jonsson Efter 24 år i EU kan vi tyvärr konstatera att klyftorna i landet mellan fattiga och rika har ökat alltmer...

Karl Bertil Jonssons inställning till rika och fattiga blir alltmer behövlig.

GOD JUL!

   


Rapport från budgetmötet
den 29 november.

Anders HansenUno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam
var ofta uppe i talarstolen.

Budgetmötet startade kl. 8:30 och varade till ca kl. 20 på kvällen, med avbrott bl.a. för kaffe och lunch. Uno Kenstam presenterade SAFEs budget i sitt inledningsanförande.

Anders Hansen gick igenom SAFEs budgetförslag i Kommunstyrelsen, Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden och Tekniska servicenämnden. Han poängterade bl.a. vikten av vikten av fria pedagogiska måltider för förskolepersonalen. Han tog även upp det stora behovet av personalförstärkningar inom hemtjänsten och äldreomsorgen och att avgifterna inom äldreomsorgen borde sänkas rejält.

Uno Kenstam redogjorde för SAFEs finansieringsförslag (bl.a. en skattehöjning på 30 öre), samt SAFEs budgetfrörslag för Kultur- och Fritidsnämnden, Samhällsplaneringsnämnden samt investeringsbudgeten. Han tog bl.a. upp att det behövdes mer pengar till föreningarna

SAFE hade sina två ledamöter på plats, Anders Hansen och Uno Kemstam. Ersättaren Thomas Erixzon var också med på hela budgetmötet.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige.

Thomas Erixzon har också gjort en insändare kring SAFEs budgetförslag.

Läs Thomas Erixzons insändare om SAFEs budget.


Lägg inte ner Malmbäcks bibliotek!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en ny insändare om att inte lägga ner Malmbäcks bibliotek.

Förslag från kommunen finns på att flytta bibliotek och medborgarkontor och att biblioteket då skulle reduceras till en bokhylla med de "mest frekventa titlarna". Orsaken är att skolan behöver fler lokaler.

SAFE vill istället att bibliotek och medborgarkontor finns kvar i nuvarande lokaler och att skolans lokalbehov blir löst med aviljonger.

Läs "Lägg inte ner Malmbäcks bibliotek!".


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2019.

SAFEmärke

SAFE vill bl.a. sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och ge mer pengar till ökad personaltäthet där. Vi lägger även mer resurser på skolor och förskolor. Vi vill avsätta pengar till fältverksamhet bland ungdomar och höja HAB-ersättningen.

SAFE vill lyfta fram att Malmbäcks bibliotek och medborgarkontor får finnas kvar i nuvarande lokaler på skolan i Malmbäck. Kommunledningens förslag leder i praktiken till en nedläggning av biblioteket. Skolans lokalbehov får lösas genom att man bygger nya paviljonger vid skolan.

Vi finansierar detta bl.a. genom en skattehöjning på 30 öre, vilket ger knappt 20 mkr mer i kassan. Vi har också en del neddragningar på adminstrationen.

Läs "SAFE:s budgetförslag 2019".

Se budgetmötet tors. den 30 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Vänsterpartiet måste stå fast vid
ett svenskt utträde ur EU!

Uno

Uno Kenstam vill att Sverige ska ut ur EU. Bilden är från årets 1 maj.

Uno Kenstam har gjort en insändare där han skarpt kritiserar Vänsterpartiets ordförande Jonas Sjöstedt. Detta efter att ha sett Sjöstedts mycket svajiga och undanglidande svar om V:s syn på ett svenskt utträde ur EU, i samband med en utfrågning inför valet.

Frågan har blivit än mer aktuellt i dagarna sedan Sjöstedt i den EU-vänliga tidningen Dagens ETC pläderat för att Vänsterpartiet inte ska driva frågan om ett "Svexit"; dvs svenskt EU-utträde, inför valet till EU-parlamentet nästa år.

Uno skriver bl.a.: "Vad ska en EU-motståndare med social, humanistisk och demokratisk grundsyn rösta på? Tyvärr verkar inte ens Vänsterpartiet ta EU-frågan med dess konsekvenser på allvar."

Uno har senare även gjort en kortare insändare om Jonas Sjöstedt och EU. Han undrar vad en en EU-motståndare med social, demokratisk och humanistisk grundsyn nu rösta på?

Läs "Vänsterpartiet måste stå fast vid ett svenskt utträde ur EU".
Läs Jonas Sjöstedt och EU".
Läs Unos var till Vänsterpartiet ang. ett svenskt EU-utträde. NYTT


Motion om insyn i nämnder

Anders Hansen har tillsammans med Kim Strand (V) lagt en motion till kommunfullmäktige med förslag på insynsplatser i en del nämnder. Det gäller insynsplatser i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och samhällsplaneringsnämnden.

Bakgrunden är att SAFE och V förvägrades valtekniskt samarbete med M, L och Mp, såväl som S, C och Kd, samt förlorade en lottning om platser till kommunstyrelsen. Detta innebar att SAFE och V i stort sett blir utan nämnd- och styrelseplatser. Visserligen kommer nämndmötena att bli öppna efter årsskiftet, men med en insynsplats blir det också möjligt att delta i överläggningen.

Läs motionen "Närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)".


Rapport från det nya fullmäktige i oktober 2018

Ålderspresidenten

Uno Kenstam som ålderspresident i fullmäktige

Uno Kenstam var ålderspresident i början av mötet, som var det första med det nyvalda fullmäktige. Det inleddes med avtackning av avgående ledamöter. Sen blev val av bl.a. kommunstyrelse och kommunalråd.

Anders Hansen debatterade bl.a. trygghet på Brinellgymnasiet, seniorcentral och delårsbokslut.

Läs ett referat från kommunfullmäktige i oktober 2018.


Mats Frejd - till minne

Mats Frejd

SAFE-medlemmen Mats Frejd har hastigt och alldeles för tidigt gått bort i oktober månad. Mats fyllde 60 i början av året och har varit aktiv i SAFE vid två olika tidsperioder.

I slutet av 1970-talet och början av 80-talet var Mats (som då hette Holmquist i efternamn) med i SSU Frihet och SAFE (då en rikstäckande arbetsgrupp för socialdemokratiska kärnkraftsmotståndare). Han stod med som kandidat på den Socialdemokratiska Alternativlistan - en lokal spränglista i Nässjö 1979.

Efter många års bortavaro från politiken kom Mats tillbaka i SAFE kring 2010. Han blev mer och mer aktiv i partiet, var ofta med på medlems- och arbetsmöten och han skrev flera insändare. Han satt några år som ledamot i Parlamentariska nämnden och var också några år med i SAFEs styrelse.

Mats gick snabbt från ord till handling. Han kunde lyfta upp idéer till insändare och utspel på SAFEs måndagsmöten och senare på kvällen damp det ofta ner förslag på sådana i e-posten. Han var bl.a. mycket engagerad i stadsplanering och bevarandet av äldre bebyggelse och stadsmiljöer. En ny simhall i Nässjö var också en av hans hjärtefrågor.

Här kommer några exempel på Mats Frejds insändare:
"Simhall i Nässjö".
"Den famösa skolutredningen".
"Bevara kommunens kulturhistoriska arv" .
"Parkgården blir badhus"

Fler insändare finns i arkivet till vänster.


Valresultatet i Nässjö kommun

SAFE:s valbild 2018

En samlingsbild där många av SAFE:s kandidater finns med.
Bilden finns på framsidan på valprogrammet.

Det slutliga valresultatet är nu klart. SAFE fick 854 röster (4,32 %) och 2 mandat i fullmäktige. Det är en minskning med 345 röster och 2 mandat.

Vid slutsammanräkningen på Länsstyrelsen fick Liberalerna fler röster och ökade till fyra mandat, medan SAFE tappade ännu ett mandat och fick två platser i fullmäktige. Det var bara en enda röst som avgjorde vilket parti som skulle ta detta sista och 57:e mandat i fullmäktige.

Följande blev invalda för SAFE i fullmäktige: Anders Hansen, Uno Kenstam. Maj Widäng och Thomas Erixzon blev invalda som ersättare.

Valresultatet för partierna i Nässjö blev:
SAFE 4,32 %, 2 mandat, -2 mandat.
Socialdemokraterna 26,36 %, 15 mandat, -2 mandat.
Vänsterpartiet 4,03 %, 2 mandat, +1 mandat.
Miljöpartiet 4,26 %, 2 mandat, -2 mandat.
Moderaterna 11,97 %, 7 mandat, -1 mandat.
Centern 8,16 %, 5 mandat, +1 mandat.
Liberalerna 6,04 %, 4 mandat, +3 mandat.
Kristdemokraterna 13,83 %, 8 mandat, +1 mandat.
Sverigedemokraterna 20,51 %, 12 mandat, +1 mandat.

Den nuvarande majoriteten - S, M, C, V - minskar med ett mandat men behåller ändå majoriteten i kommunfullmäktige. Bland oppositionspartierna ökade SD, KD och L, medan SAFE och MP minskade.Det troliga är att det även i fortsättningen blir någon form av blocköverskridande styre i Nässjö kommun.

På valmyndighetens hemsida finns hela valresultatet. Där kan man se hur rösterna fördelar sig på de olika valdistrikten i kommunen.

Utförlig valanalys och fler kommentarer kommer senare.


Rösta på SAFE i kommunvalet!

Här är SAFE:s valprogram 2018.

SAFE är det lokala alternativet i Nässjös kommunval. Vi arbetar för ett jämlikt, jämställt och rättvist välfärdssamhälle. SAFE har sedan förra valet 2014 varit ett oppositionsparti.

Bland våra allra viktigaste valfrågor kan nämnas:
- sänkta avgifter för mat och hemhandling för de äldre
- en rejäl sänkning omsorgsavgifterna
- fler seniorlägenheter i kommunens olika delar
- lägre storlek på barngrupperna i förskolan
- fria pedagogiska måltider i förskolan
- att Centralskolan ska behållas för utbildningsverksamhet
- att en ny simhall byggs snarast
- öppna nämndsammanträden för bättre insyn

SAFE är det enda lokala partiet i Nässjö och har funnits sedan 1991.

Vi är emot privatiseringar och utförsäljningar av kommunal verksamhet och egendom; vi anser att skola och omsorg ska skötas i offentlig regi. Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället och att driva miljöfrågorna med kraft.

STÖD SAFE I VALET! DIN RÖST ÄR VIKTIG!


Här är SAFE:s valsida 2018.

På valsidan finns valprogrammet, vallistan, statistik, kontakt m.m.

Valprogram från 2014, 2010, 2006, 2002, finns under rubriken "Om SAFE" till vänster, för den som vill jämföra.

Insändare och artiklar finns samlade i "Arkiv" till vänster. De viktigaste debattämnena finns också att läsa på hemsidans startsidor från 2006 och framåt. Dessa finns länkar till nederst på den nuvarande startsidan.

Här är hela SAFE:s lista för valet 2018.

SAFE:s valbild 2018

En annan samlingsbild där många av SAFE:s kandidater finns med.
Bilden finns på mittuppslaget i valprogrammet.
Övre raden: Anna Korsberg, Rolf Nilsson, Margot Johansson, Erkki Mustonen, Anders Hansen, Marianne Broman, Nisse Sjöstedt, Wille Brüggemann, Thomas Erixzon, Görgen Swahn.
Nedre raden: Pelle Månsson, Uno Kenstam, Birgitta Askehag, Maj Widäng, Anita Adam.

Nya insändare inför valet!

Skattekverulant

Bild av Thomas Erixzon till insändaren "Egenintresset ljuger inte"

Här kommer fler insändare inför valet; om miljön, simhallen och skolan.

Läs "SAFE värnar om miljön!".
Läs "Simhall i Nässjö".
Läs "En utvecklingsplan för alla skolformer 2019-2023. ".

Flera SAFE-medlemmar har gjort insändare inför valet. De handlar om helgtrafiken till kommunens kransorter, sänkta avgifter för matdistribution och att inkomst och förmögenhet ofta styr vilka åsikter man framför.

Läs "Helgtrafik i Nässjö kommun".
Läs "Minska avgiften för hemhandling av dagligvaror!".
Läs "Egenintresset ljuger inte!".


Nya insändare om Energikällan
och hemkörning av mat till de äldre

Thomas ErixzonAnders Hansen

Thomas Erixzon och Anders Hansen har gjort två nya insändare. Den ena handlar om att bevara kommunens personalgym Energikällan och den andra om att sänka avgifterna kommunens matdistribution till äldre som kvar i hemmet.

Läs "Behåll Energikällan!".
Läs "Sänk avgiften för matdistribution".


Behåll Energikällan!
Ny motion av Anders Hansen

Anders Hansen

Anders Hansen har lagt en ny motion till fullmäktige i Nässjö. Den handlar om att behålla Energikällan. Friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan. Det är en uppskattad möjlighet för Nässjö kommuns personal att bl.a. förebygga ohälsa och belastningsskador. Där kan även rehabiliterande träning bedrivas. Energikällan har c:a 12 000 besök per år.

Kommunledningen vill nu lägga ner Energikällan. Protesterna från kommunens anställda har varit många. SAFE vill att friskvårdsanläggningen och gymmet Energikällan fortsätter att bedrivas med dagens tillgänglighet i lämpliga lokaler.

Läs motionen "Behåll Energikällan".


SAFE-motioner om förskolan och
avgifter för mat och hemhandling

SAFE-logga

SAFEs Anders Hansen har lagt fyra nya motioner till fullmäktige under början av 2018.

Det handlar om att minska barngruppernas storlek på förskolan, att minska avgifterjna för matdistribution och hemhandling inom äldreomsorgen.

Detta är frågor som SAFE sedan länge har drivit när vi har lagt budgetförslag i fullmäktige. Det är viktigt att förskolegrupperna inte blir för stora - de bör minskas till Skolverkets riktmärken.

SAFE vill också rejält sänka de alltför höga avgifterna för måltider, matlådor och hemhandling hem till de äldre.

Läs "Barngruppernas storlek i förskolan."
.
Läs "Avgift för hemhandling av dagligvaror. ".
Läs "Avgift för matdistribution".
Läs "Måltidsavgifter".


1 maj med SAFE 2018!

Anders Hansen på 1 maj

Anders Hansen höll 1 majtalet

SAFE 1-majmöte hölls som vanligt i Centralskolans matsal. Drygt 25 personer samlades där. Huvudtalare var i år Anders Hansen. Han talade kring flera lokala välfärdsfrågor som SAFE driver inför valet. Bl.a. talade han om skolorna, om avgifterna inom äldreomsorgen och om höghastighetståg.

publik på 1 maj

Publikbild från 1 maj.

Uno Kenstam, och Thomas Erixzon höll varsitt kortare appelltal. Unos tal handlade om EU och om hur Sverige styrs alltmer från Bryssel. Thomas tal handlade om vikten av att vi hjälps åt att skapa ett välfärdsamhälle för alla, om att öppna våra hjärtan - och om att hjärtat sitter till vänster.

Anita Adam och Maj Widäng läste dikter; bl.a. "Vår längtans bygd" av Thomas Tidholm. Anita Adam läste en del egna dikter, samt några dikter av Tage Danielsson.

Eva-Lill Brännström var konferencier. För musiken svarade Anders Axelsson från Björköby. Han sjöng bl.a. låtar av Bob Dylan, Joe Hill och Björn Afzelius.

Anders Axelsson på 1 maj

Anders Axelsson sjöng och spelade på SAFE:s 1-majmöte.

Här är ett bildreportage från 1 maj!
Här är Anders Hansens 1-majtal!
Här är Uno Kenstams appelltal!
Här finns hela 1 MAJ-programmet!


SAFE lista till valet är klar!

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte i Parkgården, söndagen den 25 mars. På årsmötet godkändes verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Årsmötet behandlade SAFE:s lista i kommunvalet i Nässjö 2018. De första 10 namnen på listan blir: Anders Hansen, Uno Kenstam, Maj Widäng, Thomas Erixzon, Anita Adam, Marianne Broman, Erkki Mustonen, Birgitta Askehag, Eva-Lill Brännström och Wilhelm Brüggemann.

Nya på listan är Pelle Söderlund, Bodafors, Nils Sjöstedt, Nässjö och Anna Korsberg, Nässjö. Listan innehåller 29 namn totalt.

Här är hela SAFE:s lista för valet 2018.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Uno Kenstam blir ett år till som kassör. Anders Hansen och Erkki Mustonen valdes på två år till styrelsen. Anita Adam har ett kvar i styrelsen.

På årsmötet diskuterades även SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en familjeträff i Centralskolans matsal. Anders Axelsson från Björköby står även detta år för musikunderhållningen. Talare blir Anders Hansen, Uno Kenstam och Thomas Erixzon; de håller varsitt kort tal, främst kring lokala frågar. Diktläsning står Anita Adam och Maj Widäng för.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2018 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad.

Årsberättelsen för 2017 finns att läsa här.


Rapport från kf i mars 2018.

Thomas Erixzon
Anders Hansen debatterade bl.a. om skatter, koncernstyrpil. SAFE lade förslag om trygghetslägenheter och seniorboenden, öppna nämndmöten, och om återinförd helgtrafik för busstrafiken över Solberga och Anneberg.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige mars 2018.


Uno Kenstam SMS:ar

Uno Kenstam

Uno Kenstam har gjort en del nya SMS-insändare, bl.a. om Trump och Ryssland, avgångsvederlag, datorer, Brexit, PESCO och socialdemokraternas krypande inför EU-eliten.

Här är en av dem:

"Det är konflikt i Göteborgs hamn. Att företaget vill inskränka strejkrätten är logiskt. Nu har de fått den socialdemokratiska arbetsmarknadsministerns stöd att utreda detta. Vad händer med arbetarrörelsen?"

Läs fler av Unos SMS-insändare.


Rapport från kf i februari 2018.

Anders Hansen debatterade bl.a. nya ägardirektiv för Linden, försäljning av Sandsjövik, utskrivning från sjukvården och avgifter för Socialnämndens verksamhet.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige feb. 2018.


Skriv på FN-ländernas upprop för kärnvapenförbud!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en insändare om att Sverige borde skriva under ett upprop från 122 FN-länder att införa ett totalförbud mot kärnvapen i hela världen. Efter påtryckningar från USA är allianspartierna emot detta och S-MP-regeringen tvekar och utreder frågan. Sveriges regering och riksdag borde omedelbart godkänna uppropet. Kärnvapnen är ett hot mot hela världen!

Läs "Dags att skriva under FN-ländernas förbud mot kärnvapen!"


Sverige är med i PESCO -
ett nytt militärt samarbete

Thomas Erixzon har gjort en insändare om att Sverige i slutet av 2017 gick med i PESCO, ett nytt militärt samarbete mellan 23 EU-länder. Dett skedde snabbt och i stort sett helt utan debatt. Motionstiden för oppositionen i frågan inskränkte sig till en (1) dag... Är det så här demokrati ska gå till?

Läs "Sverige är med i PESCO - ett nytt militärt samarbete"


Rapport från fullmäktige i januari 2018.

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

Thomas Erixzon, Anders Hansen och Uno Kenstam
var uppe i talarstolen.

Anders Hansen debatterade bl.a. skolornas nedskärningar, kommunal kemikalieplan, meddelarfrihet för kommunens anställda och god ekonomisk hushållning.

Uno Kenstam debatterade bl.a. om trygghet i skolan och ställde frågor till polisen som var på besök. Thomas Erixzon redogjorde för arbetet med ta fram riktlinjer för medborgardialoger i komunen.

Läs ett längre referat från kommunfullmäktige jan. 2018.


Favorit i repris: Ryssen kommer!

Thomas Erixzon

Den gamle upptäcktsresanden och sedermera Hitlerbeundraren Sven Hedin skulle säkert ha trivts bra i dagens svenska debattklimat. Det var Hedin som skrev borggårdstalet som kung Gustav V läste upp i samband med bondetåget 1914. Han författade också skriften ”Ett varningsord” något år tidigare. Det som det varnades för var förstås den lömske "ryssen"...

Idag är det samma uppskruvade tonläge i debatten. Man skulle nästan kunna tro att ryska trupper redan hade invaderat Gotland och stod beredda att kasta sig över resten av Sverige. Kosackerna är snart här!

Thomas Erixzon har gjort en insändare kring detta ämne. Den skrevs för ett år sen - men är lika aktuell idag - då militärer och krigshetsare på nytt samlas på Folk och försvars kongress i Sälen.

Läs hela "Ryssen kommer!".Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2017.
SAFE:s startsida 2016.
SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!