SAFE har
ÅRSMÖTE!

Sönd. 31 mars.
kl 15:00.
ABF-lokalen,
Storg. 25 C, Nässjö
ALLA MEDLEMMAR HÄLSAS VÄLKOMA!
Mer information
finns här!

GLAD PÅSK!
Johan Ehrenberg föreläser i Nässjö!
Onsd. 24 april kl 18:00. ABF-lokalen,
Storg. 25 Nässjö
Välkomna!
Kolla länk på ETC!
Se affisch!

Reformism och utopism
Gunnar Hansson, Eksjö, föreläser om

Ernst Wigforss
Lör. 27 april, kl. 16
ABF, Storg. 25, Nässjö
Arr: SAFE och ABF

Mer om föreläsningen
ALLA VÄLKOMNA

1 MAJ MED SAFE
ÖPPET HUS
ABF, Storg. 25
KL 12-15

Hur stoppar vi nedskärningarna
i Nässjö kommun?
Kom och diskutera!
Kaffe med hembakat!
Mer om 1 maj

ALLA VÄLKOMNA!

SAFE har medlemsmöte!
Sönd. 27 okt. kl 15:00. ABF-lokalen, Storg. Nässjö
På dagordningen:
kommunens budget 2020, m.m.
Välkomna!

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

VALANALYS 2018

VALSIDA 2018
VALLISTA 2018

Bevara alliansfriheten!
Nej till svenskt NATO-medlemsskap!

Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra blogg
Birger Schlaug
- bra blogg av ett
gammalt Mp-språkrör
Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
Proggens affischer - internetutställning

SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks


Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 2 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige. SAFE fick 854 röster i valet 2018 (4,32 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
SAFEs HEMSIDA ÅRGÅNG 2019

Många insändare från Uno Kenstam

Uno Kenstam

SAFEs Uno Kenstam har skrivit många insändare; bl.a. om EU, Brexit, kommentarer kring rikspolitiken och kring budgetdebatten i Nässjö kommun. Här kommer en samling av Unos insändare under hösten och vintern:

Här är Unos insändare om:

Budgetdebatten i Nässjö kommun
Kjell Skålberg och drogpolitiken.
Svar till Kjell Skålberg (L).
Svar ang. budgetdebatten.

EU och Brexit
Labour fegade ur i Brexitfrågan.
Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?.

Övriga ämnen
Statsbudgeten och klimatpolitiken.
Bankerna silar mygg och sväljer kameler.
Gamla murar och nya murar.
Beröm till Nässjös nya Parkeringsplatser.
SMS-tyck från Uno
.


SAFE yttrar sig om kommunens Trafikplan

Anders Hansen

SAFEs Anders Hansen har skrivit ett remissvar till Nässjö kommuns nya Trafikplan 2020-20.23. Anders skriver bl.a. att SAFE påtala behovet av kollektivtrafik under helger för bl.a. tätorterna Anneberg, Solberga, Grimstorp och Stensjön.

Läs SAFES remissvar ang. kommunens Trafikplan.


Många interpellationer från SAFE

Anders HansenUno Kenstam

SAFEs Uno Kenstam och Anders Hansen har lagt flera interpellationer kring olika frågor under hösten. De har bl.a. handlat om affärsområdet vid Sörängen, fler hyreslägenheter i kommunen, undernäring bland äldre personer, om synpunkter från kommunens pensionärsråd, hur nedskärningsdirektiven påverkar nämndernas budgetramar.

Här är Unos resp. Anders:
Interpellation ang. fler hyreslägenheter.
Interpellation ang. affärsområdet vid Sörängen.
Interpellation ang. undernäring bland äldre.
Interpellation ang. pensionärsrådets synpunkter.

Interpellationerna har besvarats under fullmäktige i oktober och november - läs om debatten i kf-rapporterna.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i november.
Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i oktober.


Kommunfullmäktige den
12 december

Anders Hansen

Anders Hansen var med i debatter om antalet ledamöter i fullmäktige, avgifter inom omsorgen, uthyrning inom omsorgen och införandet av avgifter inom kommunens hemsjukvård.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


Budgetdebatten i fullmäktige den
28 november

Anders HansenUno Kenstam

Det blev först debatt om några frågor SAFEs Uno Kenstam hade ställt om handeln i Sörängen och Linden och hyreslägenheter.

Sedan var det dags för rejäl budgetdebatt med avslutande omröstningar på kvällen. SAFEs Anders Hansen och Uno Kenstam var flitigt i farten i talarstolen. En del av vad som sades finns att läsa i fullmäktigerapporten nedan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i november.
Läs "SAFE:s budgetförslag 2020".
Läs Uno Kenstams inledningsanförande.


Uno svarar Kjell Skålberg!

Thomas Erixzon

Jag noterar Kjell Skålbergs nyvaknade engagemang i frågan om droger i Nässjö. Det är välkommet.

Arbete pågår visserligen, men det kan givetvis bli mer slagkraftigt. Till stor del vet varken vi politiker eller allmänhet om alla åtgärder som vidtas eftersom åtgärderna då skulle ha sämre effekt.

Det bästa vore dock om Kjell Skålberg redovisade vilka åtgärder Liberalerna lagt fram i sitt budgetförslag till kommunfullmäktige förra månaden.

Annars blir det ju mest luft som Kjell Skålberg presterar.

Uno Kenstam, SAFE


SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2020.

SAFEmärke

SAFE vill sätta stopp för de pågående brutala nedskärningarna i kommunen och säger därför NEJ till personalminskningar på 100 personer, nedläggning av 50 särskilda boenden för äldre, nedläggning av förskolan i Grimstorp, höjning av måltidsavgifterna för pensionärer.

SAFEs budget ger mer pengar till ökad personaltäthet och lägger mer resurser på skolor och förskolor. Vi finansierar detta bl.a. genom en skattehöjning på 80 öre, vilket ger drygt 50 mkr mer i kassan. SAFE kompenserar låginkomsttagare och äldre genom att rejält sänka de höga avgifterna inom äldreomsorgen och inte införa avgift för hemsjukvården.

Läs "SAFE:s budgetförslag 2020".
Läs Uno Kenstams inledningsanförande.

Se budgetmötet tors. den 28 nov. på kommunens webb-TV. Länk till webb-TV från fullmäktige finns på Nässjö kommuns hemsida.


Liberalernas egen trollfabrik

Thomas Erixzon

Smålands Dagblad vägrade att publicera denna debattartikel om tidningens egna "oberoende liberala" ledarsida. Så var det med den liberala öppenheten och debattfriheten! Längst inne i den självgoda liberala själen bor det en liten Putin!

Thomas Erixzon, SAFE, har gjort en insändare där han analyserar och kritiserar Smålands Dagblads ledarsida Många av ledarartiklarna är inte undertecknade utam där står bara "Smålands Dagblad". Samma ledare kan finnas i JP med signaturen "Jönköpings-Posten". Men dessa ledare är inte skrivna i vare sig Eksjö eller Jönköping, utan hämtade från Liberala Nyhetsbyrån.

Denna nyhetsbyrå - "liberalernas egen trollfabrik" - skriver artiklar som skickas ut till liberala tidningar över hela landet. I andra tidningar är de ofta signerade; det är alltså inga större problem att ta reda på vem som skrivit dem.

I ledarartiklarna längtar man tillbaka till den borgerliga alliansen i stället för den så förhatliga "Jöken", man sjunger kärnkraftens lov och vill absolut inte ha någon svensk underskrift för ett förbud mot kärnvapen.

Läs "Liberalernas egen trollfabrik".


Framgång för Hyresgästföreningen
på fullmäktige den 24 oktober

Omröstningen ang. en försäljning av en del av Lindens fastigheter för att delfinansiera en ny simhall blev en framgång för Hyresgästföreningen. Den hade kampanjat hårt och samlat ihop 1 100 namn mot en utförsäljning. Samtliga oppositionspartier begärde återremiss och ville utreda frågan mer. Omröstningen slutade med siffrorna 28-27 till oppositionens fördel. Det hade räckt med 19 röster (1/3) för att få igenom återremissen.

Anders HansenUno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam från SAFE var flitigt uppe i talarstolen och stödde förslaget om återremiss. De partier som röstade för återremiss var förutom SAFE, MP, V. SD, L och M. De som röstade emot var S, KD och C. En ledamot avstod och en var frånvarande. Frågan om att sälja Linden-fastigheter går nu till vidare utredning.

I och med att hela oppositionen röstade för återremiss, finns det en möjlighet att försäljningsplanerna stoppas helt. Oppositionen har nämligen majoritet i fullmäktige med 29 röster mot 28.

SAFE hade även många interpellationer som var uppe till debatt. Det gällde bl.a. pensionärsrådet och de slopade matsubventionerna för pensionärer, risken för undernäring bland äldre och nedskärningsdirektiven i kommunen. Det var även en lång debatt om kommunens delårsbokslut jan-sept 2019.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i oktober.


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 26 september 2019

Anders HansenUno Kenstam

SAFE:s två ledamöter var på plats; Anders Hansen och Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon.

Anders och Uno var flitigt uppe i talarstolen och debatterade om kommunens höjda matpriser för pensionärer, insynsplatser i nämnder, och frågor om kommunens hemsida, drogtester på Brinell och mycket annat.

Den hetaste debatten gällde kommunens drastiskt höjda matpriser för pensionärer. Anders Hansen sa bl.a. att det var bra friskvård att ha subventionerade måltider för pensionärer. Kommunens äldre invånare kan få en god, billig och näringsrik måltid, och samtidigt samvaro med andra pensionärer. Detta ger en bättre livskvalité för de äldre.

Det blev omröstning om återremissen; det behövdes 19 röster för att den skulle gå igenom. Resultatet blev 37 röster (S, KD, C, M och L) emot återremissen, 18 röster (SAFE, MP, V och SD) för att skicka ärendet tillbaka för bättre utredning. En lade ner sin röst och en var frånvarande. Det fattades alltså bara en enda röst för att få igenom återremissen!

I slutomröstningen röstade S, KD, C, M och L för att avskaffa måltidssubventionerna. SAFE, MP, V och SD röstade emot och reserverade sig mot detta dåliga beslut.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i september.
Läs SAFEs förslag ang. pensionärernas lunchpris
vid fullmäktige i september.

Läs SAFE-V:s återremissförslag ang. insynsplatser vid fullmäktige i september.
Läs motionen "Närvarorätt för förtroendevald (insynsplats)".

Här är Uno Kenstams:
Interpellation ang. drogtester.
Interpellation ang. målstyrning via stratsys.
Interpellation ang. kommunens hemsida.
Interpellation ang. tillitsdelegationen.


Rimliga måltidspriser är bra friskvård!

Thomas ErixzonAnders Hansen

Thomas Erixzon och Anders Hansen, SAFE, har gjort en insändare där han skarpt kritiserar kommunstyrelsens förslag att ta bort det subventionerade lunchpriset för de pensionärer som äter lunch på kommunens restauranger i Parkgården, Björkliden, Malmåkra, Skogsborg och Forsbacka.

SAFE säger bestämt NEJ till att ta bort matsubventionerna för kommunens pensionärer. Subventionerade måltidspriser är viktig kommunal friskvård. Det är viktigt att pensionärer kan få möjlighet till en näringsrik måltid till överkomligt pris. och då också få möjlighet att träffa andra pensionärer vid en gemensam lunch/middag i en trevlig matsal.

Läs "Rimliga lunchpriser är bra friskvård!".


Uno Kenstam skriver kritiskt om EU

Nej till EU

Uno Kenstam har gjort en del EU-kritiska insändare om gränskontroller, flyktintgpolitik och militäralliansen PESCO.

Läs insändaren "EU åtgärdar inte orsakerna till migration och flyktingar".

Läs insändaren "Många miljarder till EU:s militära projekt".


Uno Kenstam frågar om
droger, landsbygd och hälsa

Rödskägget Uno Kenstam

Uno har fyllt 60 i somras - här en bild från yngre och mer rödskäggiga dagar som nybliven fullmäktigeledamot kring 1980.

Uno Kenstam har under maj, juni och juli lämnat in tre nya interpellationer till Nässjö kommunfullmäktige.

Den första lämnades i maj till Anci Magnusson (S) och handlar om kommunens landsbygdsutveckling i samband med Leaderprojektet "Astrid Lindgrens hembygd"?. Den besvarades på fullmäktige i maj.

Den andra lämnades i juni är riktad till kommunalrådet Anders Karlsson (C). Uno undrar hur det går med en överenskommelse mellan regionen och dess kommuner ang. barn och ungdomars hälsa.. Den besvarades på fullmäktige i juni.

Den tredje lämnade i juli är riktad till BUN:s ordförande Leif Ternstedt (S). Uno undrar hur drogtesterna av elever på Brinellskolan fungerar. Den är inte besvarad än.

Här är Uno Kenstams:
Interpellation ang. landsbygdsutveckling.
Interpellation ang. barn och ungdomars hälsa.
Interpellation ang. drogtester.

Ålderman Uno Kenstam

Uno Kenstam numera fyllda 60 år - här som ålderman i fullmäktige 2018

SAFE överklagar fullmäktigebeslut

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon, SAFE, har till Förvaltningsrätten överklagat ett beslut från fullmäktige i juni. SAFEs Anders Hansen blev då förvägrad att lägga fram sju yrkanden i samband med kommunens budgetuppföljning. Det gäller bl.a. förslag om att behålla Norråsagården och att inte lägga ner förskolan i Grimstorp.

Förslagen som inte togs upp till behandling var dessa:
1. Andra att-satsen i kommunstyrelsens förslag till beslut avslås.
2. Socialnämnden får uppdraget att behålla Norråsagården som särskilt boende.
3. Inga neddragningar görs bland vårdlagen inom hemtjänst, särskilt boende och inte heller inom hemsjukvården.
4. Inga neddragningar görs bland personalen som bemannar förskolan.
5. Barn- och utbildningsnämnden får uppdraget att behålla Grimstorps förskola och fritidshem fram till halvårsskiftet 2020. Innan nytt beslut tas om framtiden för Grimstorps förskola och fritidshem ska en medborgardialog genomföras i Grimstorp enligt gällande principer.
6. Inga neddragningar görs bland skolans undervisande personal.
7. Utdelningen från de kommunala bolagen ökar med 14 miljoner kronor under 2019.
8. Kostnaderna för ledningsorganisationerna inom kommunens förvaltningar och bolag ska minska med 11 miljoner under 2019.

Läs SAFEs överklagande i sin helhet.


USAs lydiga knähundar

Fredsmärke

Thomas Erixzon, har gjort en insändare där han skarpt kritiserar regeringens att Sverige INTE skall signera och ratificera FN-konventionen om ett totalt förbud om kärnvapen, allt enligt ett tillkännagivande från Margot Wallström.

Detta är ett totalt brott mot den kärnvapenpolitik Sverige har fört sedan 1960-talet. Det är tragiskt att se hur Stefan Löfven, Peter Hultqvist och nu även Margot Wallström blivit lydiga knähundar som snällt skäller som husse i Washington vill.

Läs insändaren "USAs lydiga knähundar".


Behåll subventionerad lunch för pensionärer!

SAFEmärke

Thomas Erixzon, SAFE, har gjort en insändare där han skarpt kritiserar Tekniska Servicenämndens (och senare även Socialnämndens) stöd till ett tjänstemannaförslag att ta bort det subventionerade lunchpriset för de pensionärer som äter lunch på kommunens restauranger i Parkgården, Björkliden, Malmåkra, Skogsborg och Forsbacka.

SAFE säger bestämt NEJ till att ta bort matsubventionerna för kommunens pensionärer. Subventionerade måltidspriser är viktig kommunal friskvård. Det är viktigt att pensionärer kan få möjlighet till en näringsrik måltid till överkomligt pris. och då också få möjlighet att träffa andra pensionärer vid en gemensam lunch/middag i en trevlig matsal.

Frågan avgörs slutligen i kommunfullmäktige i september.

Läs "Behåll subventionerad lunch för pensionärer!".


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 12 juni
och den 23 maj 2019

Anders HansenUno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam
var ofta uppe i talarstolen.

Anders och Uno var flitigt uppe i talarstolen och debatterade bl.a. kommunens budgetuppföljning, nedläggningen av Grimstorps förskola, landsbygdsutveckling, tiggeri, solceller och mycket annat.

SAFE hade ett antal skarpa förslag ang. budget, men blev tyvärr förhindrade av ordföranden att lägga fram dessa. Ett förslag från MP om återremiss (som SAFE stödde) ang. budgeten röstades röstades ner med minsta möjliga marginal - det hade behövts 19 röster; det blev 18.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i juni.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i maj.


Brutala nedskärningar i Nässjö kommun!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en skarp insändare som kritiserar de brutala nedskärningarna som just nu pågår inom Nässjö kommun. Det är bl.a. personalminskningar på 100 personer, nedläggning av särskilda boenden för äldre, nedläggning av förskolan i Grimstorp.

Läs insändaren "Brutala nedskärningar i Nässjö kommun!".


EU är ingen fredsunion

Nej till EU

Thomas Erixzon har gjort en insändare inför valet till EU-parlamentsvalet i maj. Den tar upp EU:s och Sveriges ökade militarisering och det nära militära samarbetet mellan EU och NATO.

Läs insändaren "EU är ingen fredsunion".


Därför är kärnkraften farlig!

Atomkraft - Nej tack

Thomas Erixzon har gjort en insändare om riskerna med kärnkraft. Det gäller bl.a. uranbrytningen, avfallet, olycksrisken och sambandet mellan kärnkraft och kärnvapen.

Läs insändaren "Därför är kärnkraften farlig!".


Utan förskollärarna stannar Sverige

SAFEmärke

Jill Angelis, SAFE har gjort ett öppet brev där hon bl.a. påpekar att förskollärarna behöver mer resurser. Hon skriver också att det måste komma en lag som minskar barngruppernas storlek i förskolorna. Det öppna brevet är ställt till BUN:s ordförande Leif Ternstedt (S).

Läs det öppna brevet "Utan förskollärare stannar Sverige".

Ternstedt svarade Jill - som i sin tur skrev ett svar tillbaka. Detta finns att läsa nedan.

Läs Jills svar till Leif Ternstedt.


Bussiga Maj ger svar på tal

Maj Widäng fick svar från två socialdemokrater på sin tidigare insändare om den inställda busstrafiken på helger över Solberga och Anneberg. Hon ger i sin tur svar på tal i en ny insändare.

Läs insändaren "Svar till Jeanette Söderström (S) och Gabriella Mohlin (S)".

Läs även Majs första insändare "Vi vill åka buss".


Unos konstiga valkompass

Nej till EU

Uno Kenstam gjorde ett antal valkompasser inför valet till EU-parlamentet. Han fick inte riktigt det resultat han som vänsterpolitiker och EU-motståndare hade förväntat sig...

Läs insändaren "Kan man lita på valkompasserna inför EU-valet?".


SAFE:s 1 majmöte 2019!

SAFE hade i år 1 majfirande på ABFs lokaler på Storgatan i Nässjö. Där var det Öppet Hus mellan kl. 12-15. Mötet blev välbesökt; det kom ca 40-50 personer. Det bjöds på gott kaffebröd, hembakade bullar och kakor, samt rulltårta med sylt och grädde.

På 1 maj gjorde SAFE ett uttalande med skarp kritik mot kommunens drastiska nedskärningar inom förskola, skola och äldreomsorg. Uttalandet har rubriken:

"SAFE avvisar neddragningar i förskola, skola och äldreomsorg"

Här finns SAFEs 1 MAJ-uttalande!

Här är ett bildreportage från 1 maj!

Här finns hela 1 MAJ-programmet!


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 25 april 2019

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

SAFE:s två ledamöter var på plats; Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon.

Anders, Thomas och Uno var uppe i talarstolen och debatterade om kommunens årsredovisning, direktiv till nämnderna med nedskärningar och personalminskningar, och nedskärningar i investeringsbudgeten.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i april.


SAFE har haft årsmöte!

SAFEmärke

SAFE hade årsmöte på ABF-lokalen, söndagen den 31 mars. På årsmötet godkändes bl.a. verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Övriga i styrelsen är Uno Kenstam, kassör, Anders Hansen, Errki Mustonen och Wille Brüggemann (nyvald).

På årsmötet diskuterades SAFE:s 1 maj-firande. Det blir en detta år ett Öppet Hus på ABF.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2019 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad. Ett nytt medlemsvärvarblad är också på gång.

Årsberättelsen för 2018 finns att läsa här.


Vi vill åka buss!

Maj i mitten

På vandring i Anneberg; Maj Widäng går i mitten.

Maj Widäng har gjort en insändare där hon protesterar mot att busslinje 321 över Solberga och Anneberg inte trafikeras på helgerna. Det är många i Solberga, Anneberg och norra Eksjö som drabbas av detta!

Läs insändaren "Vi vill åka buss".


Uno tycker till om
moderaternas nya logga!

Uno Kenstam har gjort en liten SMS-insändare om moderaternas nygamla logga.
Det är en ytterst träffsäker kommentar - läs själva!

"Moderaterna har valt att återgå till den mer korrekta loggan idag.En hög med avgnagda benknotor passar deras politik."
Uno Kenstam, SAFE-medlem, Nässjö.

Den korta insändaren har fortfarande inte publicerats i Smålands Dagblad. Konstigt...


Rapport från fullmäktiges sammanträde den 28 mars 2019

Thomas ErixzonAnders HansenUno Kenstam

SAFE:s två ledamöter var på plats; Anders Hansen, Uno Kenstam, samt ersättaren Thomas Erixzon.

Anders och Uno var flitigt uppe i talarstolen och debatterade om Malmbäcks bibliotek, IT-säkerhet, "Framtidens skola", kommunens ekonomi och det kommunala gymmet "Energikällan". SAFE hade hela fem interpellationer till debatt om dessa ämnen.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.

Nedan finns även en rapport från fullmäktige i februari. Där debatterades bl.a. SAFEs motioner om att sänka avgifterna på måltider och hemhandling av dagligvaror till äldre i kommunen. Motionerna blev tyvärr nedröstade av samtliga övriga partier.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i februari.

Nedan finns till slut en rapport från fullmäktige i januari. Där debatterades bl.a. den hastiga stängningen av tillagningsköket på Forsbacka i Forserum, samt samt flytten av bibliotek och medborgarkontor till ICA i Malmbäck. SAFE deltog flitigt i dessa debatter.

På detta möte behandlades även SAFEs motion om att sänka avgiften för matdistribution till äldre - men den blev tyvärr nedröstad.

Fotnot: Själva beslutet ang. Malmbäck togs sedan av kommunstyrelsen den 6 februari och det innebar att bibliotek och medborgarkontor flyttades till ICA i Malmbäck med kraftigt minskade bibliotekslokaler som följd.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i januari.


SAFE överklagar beslutet ang.
biblioteket i Malmbäck!

Malmbäcks bibliotek

Anders Hansen har lämnat in ett överklagande av beslutet i kommunstyrelsen den 6 februari att i praktiken lägga ner Malmbäcks bibliotek.

Hansen menar att det beslut borde ha tagits i Nässjö kommunfullmäktige, eftersom det bryter mot den biblioteksplan som antogs av fullmäktige hösten 2016.

Läs "Överklagande om Malmbäcks bibliotek!".


Uno Kenstam frågar om
ekonomi, skola och IT

Uno Kenstam

Uno Kenstam har i mars lämnat in hela tre interpellationer till Nässjö kommunfullmäktige.


Den första är till Anci Magnusson (S) och handlar om kommunens besvärliga ekonomi. Han vill veta mer om vad kommunen tänker göra framöver.

Den andra är riktad till BUN:s ordförande Leif Ternstedt (S). Uno undrar hur det gått med utvärderingen av den s.k. "Framtidens skola" som beslutades av fullmäktige 2013.

Den tredje är riktad till kommunstyrelsens orförande Anci Magnusson (S). Uno undrar hur säkert Nässjö kommuns och Höglandets IT-system fungerar - detta mot bakgrund av som hänt inom t.ex. Transportstyrelsen.

Här är Uno Kenstams:
Interpellation ang. Nässjö kommuns ekonomiska läge.
Interpellation ang. Utvärderingen av Framtidens skola.
Interpellation ang. IT-säkerhet
.


SAFE ställer frågor ang.
biblioteket i Malmbäck

Anders Hansen

Anders Hansen har lämnat in en interpellation ang. biblioteket i Malmbäck. Han undrar varfor samtliga tre förslag som lades fram till kommunstyrelsen innebar att biblioteket reducerades till en hylla 250-300 böcker - att jämföra med nuvarande bibliotek i skolan som har flera tusen titlar att låna.

Han undrar också varför uppgifter om det nuvarande mediebeståndet - ca 8 000 titlar - i Malmbäcks bibliotek inte fanns med i beslutsunderlaget.

Här är interpellationen ang. Malmbäcks bibliotek.


Slå vakt om biblioteket i Malmbäck!

Malmbäcks bibliotek

Thomas Erixzon har gjort ett debattinlägg där han kritiserar den föreslagna nedläggningen av Malmbäcks bibliotek.

Det finns tre förslag från kommunen ang. biblioteket och medborgarkontoret i Malmbäck. I samtliga tre förslag reduceras bibloioteket till en bokhylla med de "mest frekventa titlarna". Det innebär en hylla 250-300 böcker - att jämföra med nuvarande bibliotek i skolan där det finns ett antal tusen titlar att låna. Orsaken till allt är att skolan behöver fler lokaler.

Malmbäcksborna vill ha kvar ett bibliotek värt namnet. Alternativen är då att ha det kvar på skolan i nuvarande lokaler eller att flytta bibliotek och medborgarkontor till Betelkyrkan.

SAFE lade på budgetmötet i november ett förslag att bibliotek och medborgarkontor finns kvar i nuvarande lokaler och att skolans lokalbehov blir löst med paviljonger. Det blev dock nedröstat.

Frågan kommer nu upp på kommunstyrelsen den 6 februari. Utskott 1 föreslår att medborgarkontoret flyttar till ICA-handeln och att biblioteket reduceras till en bokhylla.

Läs "Slå vakt om Malmbäcks bibliotek!".

Här är en insändare från i höstas om samma ämne.
Läs "Lägg inte ner Malmbäcks bibliotek!"
.

Malmbäcks bibliotek

Insänt om Hab-ersättning, bullervallar och öppna nämnder

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort tre nya insändare; en om att SAFEs förslag om att behålla nivån på Hab-ersättningen röstades ner, en om att han var den ENDA som röstade emot bygglovet för den s.k. "bullervallen" i Norrboda, och en insändare om att det är dåligt med information om kommunens öppna sammanträden.

Läs "SAFE vill behålla nivån på Hab-ersättningen".
Läs "En kommentar ang. ”bullervallen” i Norrboda".
Läs "Bättre information behövs om en öppen socialnämnd" .


Lägg inte ner Forsbackas tillagningskök!

Thomas Erixzon

Thomas Erixzon har gjort en kommentar ang. den plötsliga nedläggningen av tillagningsköket på Forsbacka i Forserum.

Tekniska Servicenämnden beslutade i december att stänga Forsbackas tillagningskök fr.o.m. 7 januari 2018.
SAFE är kritiskt till detta.

Någon information eller dialog hade inte tagits med Forserumsborna inför detta överrumplande nedläggningsbeslut. Det talas mycket om demokrati och medborgardialog - men när det blir skarpt läge är det inte mycket värt.

Läs "Lägg inte ner Forsbackas tillagningskök!".

I den fortsatta debatten kring Forsbacka har Erixzon skrivit en insändare som kommentar till Anton Axelsson (KD).

Läs "En kommentar ang. Forsbackas tillagningskök!". <


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2018.
SAFE:s startsida 2017.
SAFE:s startsida 2016.
SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!