SAFE har medlemsmöte!
Lörd. 15 feb.. kl 15:00. ABF, Storg. 25, Nässjö
På dagordningen:
Politik på facebook, twitter, youtube, m.m.
Välkomna!

SAFEs ÅRSMÖTE
Lörd. 28 mars
ÄR INSTÄLLT
pga coronan
Framflyttat till 30 maj
SAFEs
1 MAJ-MÖTE

ÄR INSTÄLLT
pga coronan

SAFE har ÅRSMÖTE!
Lörd. 30 maj. kl 15:00. Parkgårdens innergård Nässjö
Vid dåligt väder ABF
På dagordningen: årsmötesförhandlingar
Välkomna!

SAFEs medlemsmöte
29 aug. är FLYTTAT till:
Lörd. 12 sept.
kl 15:00.
Parkgårdens innergård Nässjö
Vid regn:
Centralskolans matsal
På dagordningen: höstens verksamhet
och kommunbudget 2021 Välkomna!
SAFE har medlemsmöte
Lörd. 24 okt.
kl 15:00.
Centralskolans matsal
På dagordningen:
kommunens budget 2021 Välkomna!

Kom med i SAFE!
Du behövs!

Medlemsavgiften är
50:-/år.
Anmäl dig HÄR!

!--
Länk till
Socialdemokraternas bloggportal.
Här finns mycket av den intressantaste debatten i dagens Sverige.

Bra blogg
-->
Birger Schlaug
- bra blogg av ett
gammalt Mp-språkrör
Skattefria Andersson
Klassisk socialdemokratisk valfilm från 1950-talet!
Sevärd även idag!


Bernt Hultbergs minnessida
Bilder, minnesord, texter, m.m. om
Bernt Hultberg


Hoola Bandoola i Nässjö!
En specialutgåva av Hoola Bandoolas skiva "Vem kan man lita på" innehåller en extra cd med konsert från Nässjö den 17 jan 1974.
Läs mer på:


Mikael Wiehes hemsida
SAFE:s nostalgihörna Bilder från förr
och Bilder från Alternativlistan 1980!

WikiLeaks


Skiv-tips!
Bok-tips!

SAFE är ett kommunalt parti, verksamt i Nässjö. SAFE har sitt ursprung i socialdemokratin, men är sedan 1991 ett självständigt parti.

SAFE har 2 ledamöter i Nässjö kommunfullmäktige. SAFE fick 854 röster i valet 2018 (4,32 %).

Vi ser som vår främsta uppgift att slå vakt om välfärdssamhället. Vi vill arbeta för en bra barnomsorg och skola, och för att äldre, sjuka och handikappade ska få den vård, omsorg och trygghet som de behöver. Miljöfrågorna har vi alltid drivit intensivt.

VI VILL GÖRA NÄSSJÖ TILL EN BRA KOMMUN ATT BO OCH LEVA I! 
Digital budgetdebatt
- kommunfullmäktige i december

Uno Kenstam

Digitalt kf-möte - Uno Kenstam syns nederst i den vänstra kolumnen

Coronapandemin har drastiskt förändrat fullmäktiges arbete. I april 2020 halverades antalet tjänstgörande ledamöter och i november och december blev det helt digitala möten. I november behandlades endast fastställandet av skattesatsen; resten av budgetdebatten sköts till kommande sammanträde. SAFE stödde majoritetens förslag att bibehålla skattesatsen - pga ökade statliga bidrag var nu kommunens ekonomi god.

Den stora budgetdebatten ägde istället rum den 10 december och då var det digitalt möte från klockan 8:30 på morgonen till kl 21:44 på kvällen - avbrutet av lite pauser då och då.

Anders Hansen och Uno Kenstam debatterade flitigt i denna debatt. De varvade att gå in som tjänstgörande i de olika nämnderna. Det var debatt bl.a. om skolan, äldreomsorgen och en ny simhall. Ett flertal omröstningar ägde också rum. I rapporten redovisas hur SAFE agerade under budgetmötet.

Fotnot: Fullmäktige i januari blev inställt och en rapport från fullmäktige i februari kommer inom kort.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


Bilder från Marianne Bromans begravning 8 januari 2021

Mariannes begravning

Marianne Broman begravdes fredagen den 8 januari på Skogskyrkogården i Nässjö. Det var en liten corona-anpassad ceremoni med den närmaste släkten och några få vänner.

Det var orgelspel, psalmer och fredssången "Och varje mänska ska leva i frihet" och Björn Afzelius "Sång till friheten". Griftetal hölls och avslutande psalm blev "O hur saligt att få vandra".

Blommor kom från den närmaste släkten, från SAFE, Nässjö freds- och Skiljedomsförening, Pinnstolen, Optimistkören m.fl. vänner och föreningar. Mariannes urna sattes ned bredvid dottern Annas grav på Skogskyrkogården i Nässjö.

SAFEs blommor

SAFEs blommor.

Nässjö Freds

Fredsföreningens blommor.

Minnesord för Marianne

Läs SAFE:s minnesord.
Läs Fredsföreningens minnesord.
Läs Thomas Erixzons minnesdikt från många resor.

Marianne Broman 1943 - 2020

Marianne Broman

Marianne Broman har gått bort i covid den 6 december 2020. Hon avled på Eksjö lasarett efter att ha varit sjuk några dagar. Hon blev hastigt sämre vid middagstid på söndagen och syrgasbehandling hjälpte inte. Hon bedömdes inte klara en respiratorbehandling och dog senare på kvällen. Marianne skulle ha fyllt 78 år i januari 2021.

Marianne var aktiv i SAFE sedan mitten av 1980-talet. Hon satt i kommunfullmäktige mellan 1988-2014 och var i många år med i kultur- och fritidsnämnden och kommunrevisionen. Hon var engagerad i många föreningar som Nässjö Freds- och Skiljedomsförening, Nej till EU, IOGT-NTO, Nässjö Hembygdsförening.

Hon var i många decennier textillärare på Norråsaskolan i Nässjö och kläder, garner och tyger var även ett stort fritidsintresse. Garn och stickor fanns ofta på plats i Mariannes händer.

Framöver blir det en längre minneskavalkad i text och bild på SAFEs hemsida.

Marianne Broman

Fredsaktivisten Marianne Broman på torget i Nässjö på Hiroshimadagen den 6 augusti 2020. Hon har gjort färdigt en fredstrana.

SAFE:s budgetförslag för Nässjö kommun 2020.

SAFEmärke

Då pandemin lett till att riksdag och regering gett kommunerna mer pengar, så föreslår SAFE oförändrad skattesats för 2021. Vi gör omfördelningar inom ramen och vi sparar på ledningsorganisationerna i förvaltningar och bolag. Dessutom så accepterar vi ett lägre resultat än majoriteten.

Det betyder vi kan göra ett antal satsningar:

Socialnämnden
* Vi föreslår att socialnämnden tillförs 25 miljoner för att uppnå en budget i balans under förutsättning att ramen utökas med riktade statsbidrag till äldreomsorgen om 18,8 miljoner.

* Motivet är att Nässjö kommun använder idag hela 35 miljoner kronor mindre till äldreomsorgen än jämförbara kommuner. För att påbörja arbetet med sammanhållen arbetstid och minimera delade turer satsar vi 4 miljoner. Det är ett krav som fackföreningen Kommunal fört fram.

* Kommunfullmäktige fastställer principen att tillgång till särskilda boenden ska finnas i Anneberg, Bodafors, Forserum, Malmbäck och Nässjö så att äldre personer kan välja att bo kvar nära den bygd där de har levt och verkat.

Barn- och utbildningsnämnden
* BUN kompenseras för ökat kostnader på grund av ökat antal barn och elever med 15 miljoner, under förutsättning att ramen utökas med riktat statsbidrag om 3 miljoner. Pengarna avser bland annat att förbättra likvärdigheten mellan skolor i kommunens olika delar. Skillnaderna mellan skolornas måluppfyllelse har nämligen ökat de senaste åren.

* För att återuppta förskole och fritidsverksamheten i Grimstorp, Flisby, Fredriksdal och Ormaryd tillförs 1 miljon i driftbudget och 4,8 miljoner i investeringsbudget.

Övriga nämnder
* För att minska den alltför höga arbetslösheten kompenseras Nässjö Lärcenter för kraftigt minskad statlig etableringsersättning till utbildning/integration och tillförs 2 miljoner kronor. Yrles-SFI har visat sig ha god effekt för att få ut människor i egen försörjning.

* Fastighets AB Linden ges uppdraget att utreda en fastighet som kan inrymma c:a 40 lägenheter för trygghetsboende/seniorboende inklusive mötesplats inom Lindens bestånd i centralt läge. Kön idag är mycket lång till denna typ av boende.

* Subventionerade måltider för pensionärer återinförs från 1/1 2021 på kommunens restauranger enligt tidigare gällande regelverk för uppräkning, 500 tkr.

Investeringsbudget
* För nybyggnation av simhall investeras 60 miljoner kronor år 2022 och 60 miljoner kronor år 2023. Vi föredrar i första han en traditionell finansiering av denna investering. En medborgardialog är viktig när det gäller utformningen av simhallen.

Läs hela "SAFE:s budgetförslag 2021".


Fredsappell av Lars Hellström
vid FN-högtiden i Nässjö kyrka

Lars Hellström höll ett fint och engagerande fredstal vid FN-högtiden i Nässjö kyrka fredagen den 23 oktober. Talet handlade om tre mottagare av Nobels Fredspris; FN:s Klimatpanel 2007, ICAN (mot kärnvapen) 2017 och FN:s Livsmedelsprogram i år 2020.

Lars Hellström är pensionär och var i många år gymnasielärare på Brinellskolan i Nässjö. Under 1980-talet skrev han tillsammans med några andra lärare på skolan boken "Hotet - en bok om kärnvapen". Lars har i många år varit engagerad i freds- och miljöfrågor; bl.a. inom Naturskyddsföreningen. Han har varit medlem i SAFE i många år.

Läs hela Lars Hellströms fredstal.


Kommunfullmäktige i oktober -
ekologisk mat, turistbyrå och biblioteksplan

Uno Kenstam Anders Hansen

Anders Hansen och Uno Kenstam debatterade bl.a. ekologisk mat, turistbyrån, kommunens hemsida, styrdokument, delårsbokslut och biblioteksplan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i oktober.


Kommunfullmäktige i september -
corona, LSS och socialnämnd

Anders Hansen Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam debatterade bl.a. hur coronan påverkat ekonomin, orsakerna till socialnämndens stora underskott de senaste åren, LSS och trygghetsfrågor, hedersvåld och en del annat.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i september.


SAFE på torget sommaren 2020

Anders Hansen och Uno Kenstam

Glassätare Hansen och hårdrockare Kenstam vid SAFEs bokbord.

Under corona-sommaren 2020 har SAFE vid flera tillfällen varit ute med bokbord på stortorget i Nässjö. Många har kommit fram och pratat - det verkar finnas ett uppdämt behov att få diskutera politikm och samhällspolitik igen efter att coronapandemin under några månader har satt stopp för nästan all annan samhällsdebatt.

Här är några bilder från sommarens bokbord. Alla bildernas är från stortorget när det är torgdag på torsdagar i Nässjö; alla marknader i Nässjö och kransorterna har däremot varit stängda pga pandemin.

Anders Hansen och Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam från en annan vinkel.

Anders Hansen och Uno Kenstam

Den 6 augusti - Hiroshimadagen - var Marianne Broman på plats. Här viker hon en japansk fredstrana. Nässjö Freds- och Skiljedomsförening hade också ett bord i närheten

Insändarskibent: Uno Kenstam

Uno Kenstam

Uno Kenstam har skrivit flera insändare under våren och sommaren. Det har varit om EU:s corona-bidrag, socialdemokratisk politik och om liberalismen m.m.

Läs Unos insändare:
Hur ska socialdemokraterna bryta högertrenden?
EU:s coronastöd är en dimridå för att rädda euron
EU passar på att utvidga sin makt
Solidaritet eller ökande klyftor?
Staten kapitulerar inför byggkapitalets intressen


SAFE har lagt flera nya förslag
och frågor till fullmäktige

SAFEmärke

Anders Hansen och Uno Kenstam har lagt flera motioner och interpellationer (frågor) till kommunfullmäktige under våren och sommaren.

Anders har gjort en motion om en inventering av äldres ofrivilliga ensamhet och en om att minimera delade turer inom äldreomsorgen. Han har också gjort en interpellation om ekonomiska konsekvenser i kommunen av corona-pandemin.

Uno har under våren gjort en interpellation om elevers avstängning på Brinell.
Den besvarades i maj - se kf-reportage längre ner på sidan.
Under sommaren har han även lagt en interpellation om socialnämndens ekonomi.

Läs Anders motioner:
Inventering av äldres ofrivilliga ensamhet
Minimera delade turer inom äldreomsorgen

Läs Anders interpellation:
Ekonomiska konsekvenser av coronapandemin

Läs Unos interpellationer:
Ang. elevers avstängning på Brinell
Ang. socialnämndens ekonomi


SAFE har haft corona-anpassat årsmöte i somras

årsmöte 2020

SAFE hade ett corona-anpassat årsmöte på Parkgårdens innergård lördagen den 30 maj. På årsmötet godkändes bl.a. verksamhetsberättelsen och ekonomin.

Thomas Erixzon omvaldes som sammankallande i styrelsen. Övriga i styrelsen är Uno Kenstam, kassör, Anders Hansen, Errki Mustonen och Wille Brüggemann.

Utöver detta togs bl.a. beslut om SAFE:s partibudget för 2020 och medlemsavgiften (50:-/år) blev oförändrad.

Årsberättelsen för 2019 finns att läsa här.

årsmöte 2020

Kommunfullmäktige i
mars, april och maj

Anders Hansen Uno Kenstam

28 maj - SAFE sa NEJ till minskad budget för BUN
Anders Hansen debatterade kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar och nedbantad investeringsbudget och Uno Kenstam debatterade ang. elevavstängning på Brinell.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i maj.

23 april - SAFE för ÅTERREMISS i budgetfråga
Anders Hansen debatterade kommunstyrelsens förslag till ändrade budgetramar och röstade för att frågan återremitterades pga bristande beslutsunderlag. Det var även debatt kring en SAFE-fråga ang. LSS i kommunen.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i april.

26 mars - Corona-kort fullmäktigemöte
Uno Kenstam och Anders Hansen debatterade bl.a. IS-terrorister och biblioteksplan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i mars.


SAFE flaggar på 1 MAJ

SAFE-flagga

Klicka på bilden för att se en större bild. Foto: Uno Kenstam

Detta var en annorlunda 1 maj. Inga möten, inga demonstrationer. I hela Nässjö syntes inga röda flaggor i denna coronans tid Inga...? Inte alls - för på en balkong på Parkgården vajade trotsigt en SAFE-flagga som syntes lång väg. Det var Marianne Broman - i karantän på serviceboendet Nedre Nygången - som hade satt upp en röd SAFE-flagga i protest mot både corona och högerpolitik.
Heja Marianne!

SAFE - DET LOKALA VÄLFÄRDSPARTIET

SAFEs 1 MAJPAROLLER 2020

SAFEmärke - Sänkta hyror i omsorgsboende
- Subventionerad lunch för pensionärer
- Inga nedskärningar inom skola/förskola och omsorg

SAFE - DET LOKALA VÄLFÄRDSPARTIET

SAFE sa NEJ till ändrade hyresregler

SAFEmärke

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 att ändra reglerna för hyrorna i kommunens särskilda boenden för äldre och funktionshindrade. Många har efter detta upptäckt att det kan bli drastiskt höjda hyror på en del boenden; det kan i vissa fall bli över tusen kronor mer i hyra varje månad. Det har blivit en livlig debatt bl.a. på facebook och i lokalpressen.

SAFE begärde först återremiss, men den gick inte igenom och i den slutliga omröstningen lade SAFE ett eget förslag och röstade därmed NEJ till förslaget att ändra hyresreglerna.

SAFEs förslag lyder i sin helhet:
"I första hand
: Återremiss med följande motivering. Modell för hyra inom äldreomsorgen utarbetas med utgångspunkt från dagens hyresnivåer och en höjning i nivå med allmänyttan.
Modell för hyra inom funktionshinderomsorgen utarbetas med en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan.

I andra hand: Hyran inom äldreomsorgen utgår från dagens hyresnivåer och höjs i nivå med allmännyttan.
Hyran inom funktionshinderomsorgen utgår från en hyresnivå per månad som inte överskrider 5 600 kr och en uppräkning i nivå med allmännyttan."

Mer finns att läsa i fullmäktigereportaget från december - se länk nedan. Anders Hansen framförde SAFEs synpunkter. Se även fullmäktiges protokoll från decembermötet 2019. Sök i kommunens diarium under "handlingar". Ärendets rubrik är: "Föreskrifter om uthyrning till enskild inom äldre- och funktionshinderomsorgen".

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i december.


SAFE röstade nej till utredning om bolagsfinansiering av ny simhall

SAFEmärke

Anders Hansen var med i den timslånga debatten i fullmäktige den 27/2 om att tillsätta en utredning ang. finansiering av en ny simhall i Nässjö. Förslaget från den styrande minoriteten (S, KD, C) gick ut på att tillsätta en utredning om att ordna finansiering av simhallen med hjälp av kommunens bolag och av någon extern aktör.

Men M, L och V stödde förslaget så det blev en majoritet för en utredning. MP ville ha tilläggsdirektiv till utredningen ang. livslängd och renovering av den nuvarande simhallen, samt undanta Linden och NAV från utredningen. Deras förslag blev dock nedröstade.

SAFE röstade som sagt AVSLAG. Det är inte särskilt troligt att utredningen skulle komma till något annat än det som är i linje med utredningens direktiv. SAFE menar att det är skattekollektivet som borde ta kostnaden för en ny simhallen; skulle Linden och NAV bidra så får ju vissa av kommuninvånarna som för betala dubbelt genom höjda hyror och avgifter. Anders Hansen undrade också om det fanns några mer konkreta idéer kring extern finansiering, men han fick inget svar.

Även SD begärde avslag. Det blev dock ingen omröstning. SAFE, SD och MP reserverade sig till förmån för sina förslag.

Det hände mycket annat i fullmäktige denna kväll. Uno Kenstam hade tre interpellationer uppe till debatt; om digitalisering, kontanthantering och återvinning. SAFEs motion om tillagningskök för äldre i Forserum behandlades, liksom minoritetsstyrets förslagb till avgiftshöjningar på Kulturskolan. Detta finns att läsa om fullmäktigereportaget - följ länken nedan.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i februari.


Kommunfullmäktige den 30 januari
- fasadkonst, äldreomsorg, m.m.

Anders Hansen Uno Kenstam

Anders Hansen och Uno Kenstam var med i debatter om äldreomsorg, fasadkonst, självförsvarsgrupp, Nässjös politiska organisation, m.m.

Läs rapporten från fullmäktiges sammanträde i januari.


SAFE är på hugget - ny motion
och många frågor till fullmäktige

SAFEmärke

Anders Hansen och Uno Kenstam är flitiga med att skriva motioner och interpellationer (frågor) till kommunfullmäktige.

Anders har gjort en motion om Kulturskolans terminsavgifter och två interpellationer om Socialnämndens verksamhet resp. LSS.

Uno har gjort fyra interpellationer om: digitalisering, kontantvänligt samhälle, återvinningen på Bodatippen och julvikariaten inom Socialnämnden.

Läs Anders motion: Kulturskolans terminsavgifter

Läs Anders interpellationer:
Socialnämndens verksamhetsuppföljning.
Finansiering av LSS.

Läs Unos interpellationer:
Om julvikariaten
Om återvinningsstationer
Om kommunens digitalisering
Om återvinningen på Boda
En kontantvänlig kommun

Fotnot: Unos frågor om julvikariaten och återvinningsstationer besvarades på fullmäktiges januarisammanträde; övriga blir besvarade under våren.


Brexit - en seger för demokratin

Union Jack

Nej till EU:s lokalavdelning i Nässjö har på sitt årsmöte 2020 gjort ett uttalande ang. Brexit - att Storbritannien nu har lämnat EU. Det är en seger demokratin. Det brittiska folket har återtagit sin nationella självständighet genom rätt till egen lagstiftning och rätt att bygga sitt eget samhälle.

Läs hela uttalandet:
Brexit - en seger för demokratin

Thomas Erixzon och Uno Kenstam har gjort en insändare om Svexit med anledning att det är 25 år sen den svenska folkomröstningen 1994 om ett svenskt EU-medlemsskap.
Läs: Det är dags för Svexit – låt oss rösta igen

Uno Kenstam har gjort flera insändare om Brexit:
Läs: Labour fegade ur i Brexitfrågan.
Läs: Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?
.

Läs Nej till EU:s uttalande efter folkomröstningen 2016:
Brexit är en seger för Europas folk!


Många insändare från Uno Kenstam

Uno Kenstam

SAFEs Uno Kenstam har skrivit många insändare; bl.a. om EU, Brexit, kommentarer kring rikspolitiken och kring budgetdebatten i Nässjö kommun. Här kommer en samling av Unos insändare under hösten och vintern:

Här är Unos insändare om:

Budgetdebatten i Nässjö kommun
Kjell Skålberg och drogpolitiken.
Svar till Kjell Skålberg (L).
Svar ang. budgetdebatten.

EU och Brexit
Labour fegade ur i Brexitfrågan.
Kan EUs överstatlighet beskrivas bättre?.

Övriga ämnen
Statsbudgeten och klimatpolitiken.
Bankerna silar mygg och sväljer kameler.
Gamla murar och nya murar.
Beröm till Nässjös nya Parkeringsplatser.
SMS-tyck från Uno
.


SAFE yttrar sig om kommunens Trafikplan

Anders Hansen

SAFEs Anders Hansen har skrivit ett remissvar till Nässjö kommuns nya Trafikplan 2020-20.23. Anders skriver bl.a. att SAFE påtala behovet av kollektivtrafik under helger för bl.a. tätorterna Anneberg, Solberga, Grimstorp och Stensjön.

Läs SAFES remissvar ang. kommunens Trafikplan.


Mycket har hänt i politiken de senaste åren. Här finns allt som har varit - år för år - på SAFE:s startsida sedan början av 2006.

SAFE:s startsida 2020.
SAFE:s startsida 2019.
SAFE:s startsida 2018.
SAFE:s startsida 2017.
SAFE:s startsida 2016.
SAFE:s startsida 2015.
SAFE:s startsida 2014.
SAFE:s startsida 2013.
SAFE:s startsida 2012.
SAFE:s startsida 2011.
SAFE:s startsida 2010.
SAFE:s startsida 2009.
SAFE:s startsida 2008.
SAFE:s startsida 2007.
SAFE:s startsida 2006.


SAFE - för Dig med hjärtat till vänster!